nieuws

Behandeling slachtoffers Schipholbrand nog steeds beneden peil

Vanochtend berichtte het VPRO-radioprogramma Argos over de opvang van de slachtoffers van de Schipholbrand. Die is, bijna een half jaar na de ramp, nog steeds beneden alle peil. Door de onzekerheid over de verblijfsstatus van de overlevenden is traumabehandeling bijna onmogelijk, zo stelt een bij de opvang van deze mensen betrokken psychiater. SP-Kamerlid Jan de Wit wil snel opheldering van minister Verdonk over deze gang van zaken.

De Wit: “In de weken direct na de brand zijn er verschillende debatten gevoerd met Verdonk over de opvang van de overlevenden van de brand. Steeds verzekerde zij ons dat die opvang zorgvuldig zou zijn en dat iedereen die na de ramp behoefte had aan hulp of ondersteuning, die ook zou krijgen. Ik heb al eerder vraagtekens gesteld bij de uitvoering van die belofte omdat wij veel signalen kregen, zowel van slachtoffers als van hulpverleners, dat er van die zorgvuldige opvang in de praktijk weinig terecht kwam. Nu blijkt uit deze rapportage opnieuw dat er met deze mensen wordt gesold en dat een echte behandeling van hun trauma uitblijft.”

De Wit wil snel opheldering van de minister hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. Daarbij zal hij zeker aan de orde stellen of het niet beter is om de meest direct getroffen slachtoffers van de ramp, die verbleven in de barakken van het cellencomplex waar de brand plaatsvond, een verblijfsvergunning te geven. De Wit: “De SP heeft direct na de ramp al gezegd dat Nederland verantwoordelijkheid moet nemen voor wat er met deze mensen gebeurd is. Ik heb vanochtend de behandelend psychiater horen stellen dat zij geen optimale zorg kan bieden, omdat haar patiĆ«nten mogelijk snel het land worden uitgezet. Ik vind dat echt schandalig. Wij zijn het deze mensen verplicht om ze zo goed mogelijk te helpen. Als daarvoor nodig is dat ze hier mogen blijven, dan moeten we dat regelen.”

De Wit heeft de minister gevraagd schriftelijk uitleg te geven over de manier waarop met de slachtoffers van de brand wordt omgegaan.

Betrokken SP'ers