nieuws

De Wit vreest nieuwe ‘wonderbaarlijke genezingen’ bij UWV

Jan de Wit

De in oktober 2004 begonnen herkeuringen voor de WAO pakken nog steeds rampzalig uit voor de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ruim eenderde van de herkeurde mensen verliest de uitkering gedeeltelijk of in zijn geheel, blijkt uit de vandaag bekend geworden cijfers van het UWV. Dat de uitkeringsinstantie bij lange niet op schema ligt bij de herkeuringen, is voor de SP totaal geen verrassing.

Tweede-Kamerlid Jan de Wit van de SP noemde het UWV naar aanleiding van de eerste keuringsresultaten het Lourdes van de Lage Landen. “Je gaat volledig arbeidsongeschikt bij het UWV naar binnen en komt er geheel arbeidsgeschikt weer uit. Rara hoe kan dat?"

Uit de meest recente cijfers blijkt 35% van de WAO’ers zijn uitkering helemaal of gedeeltelijk te verliezen. Dat is erg veel. "Het is een regelrechte ramp voor de meeste WAO’ers, want het betekent meestal niet dat ze weer vrolijk aan het werk kunnen. Het betekent voor het merendeel van hen een versnelde gang naar de bijstand.”

Nu blijkt ook nog dat het UWV de herkeuringen niet aan kan. Er zijn forse achterstanden ontstaan die niet op korte termijn kunnen worden ingelopen. Iets wat door menigeen in en buiten de Kamer al was voorspeld, maar door minister De Geus werd weggewuifd.

De oplossing die het UWV bedenkt is het aantrekken van 60 nieuwe keuringsartsen. De Wit: “Ik ben bang dat dit zal leiden tot nog meer ‘wonderbaarlijke genezingen’. Het roept in elk geval de vraag op hoe zorgvuldig mensen behandeld gaan worden door de onervaren nieuwe artsen.”

De SP blijft van oordeel dat de herkeuringen aan de hand van nieuwe criteria onnodig, ongewenst en onrechtvaardig zijn. Dit Wit zal tijdens het debat hierover begin september opnieuw stopzetting van de herkeuringen bepleiten.

Betrokken SP'ers