nieuws

Geef heldere voorwaarden voor huisbezoek sociale dienst

De Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen gedraagt zich ‘niet behoorlijk’ als het gaat om huisbezoeken bij mensen met een uitkering, concludeert de Gemeentelijke Ombudsman. Iedereen die in Amsterdam een uitkering aanvraagt krijgt te maken met onaangekondigde huisbezoeken. SP-Kamerlid Jan de Wit wil duidelijke voorwaarden: “Fraudeurs moeten hard worden aangepakt, maar behandel niet iedereen met een uitkering als crimineel.”

Uit het onderzoek van de Ombudsman blijkt onder meer dat er onvoldoende informatie wordt verstrekt aan cliënten, dat de privacy tijdens het huisbezoek in het geding is en dat de besluiten naar aanleiding van het huisbezoek (zoals het stopzetten van een uitkering) nauwelijks gemotiveerd zijn.

Jan de Wit vraagt staatssecretaris Van Hoof (VVD) van Sociale Zaken om gemeenten ertoe te bewegen duidelijke voorwaarden op te stellen. “De SP is niet tegen huisbezoeken, maar vindt wel dat gemeenten hun cliënten vooraf goed moeten informeren over rechten en plichten, het moet helder zijn wat de ambtenaren wel en niet mogen. Zonder aanleiding kasten doorzoeken, bedden optillen en buren ondervragen is onacceptabel. Het gaat om een huisbezoek, niet om een strafrechtelijk opsporingsonderzoek.”

In Amsterdam zouden de huisbezoeken, gezien de foute uitvoering, opgeschort moeten worden. De SP-fractie in Amsterdam pleit hiervoor en wil aanpassing van het beleid. Jan de Wit roept ook andere SP-afdelingen op om in de gemeenteraad aan te dringen op een verordening of protocol over huisbezoeken. Staatssecretaris Van Hoof heeft eerder toegezegd te gaan kijken naar de praktische uitvoering van de huisbezoeken en welke eisen de wet stelt als het gaat om de informatievoorziening voor cliënten. De Wit spoort hem aan hier haast mee te maken.

Betrokken SP'ers