nieuws

‘CDA en PvdA, laat twijfel over openstellen grenzen varen!’

CDA en PvdA, samen een meerderheid in de Kamer, beginnen te twijfelen aan het verder openstellen van de grenzen voor arbeiders uit Oost-Europa. "Overbodig", aldus SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit. "Het rapport van onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken, zou juist alle twijfel moeten wegnemen."

De Wit: "Het rapport geeft aan dat de instroom van vooral mensen uit Polen zal verdubbelen. Dat dit leidt tot verdringing, aantasting van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden in sectoren als de bouw, het beroepsgoederenvervoer en het uitzendwezen is meer dan waarschijnlijk. CDA en PvdA zouden werkend Nederland en kinderen op het VMBO een dienst bewijzen door de instroom blijvend te reguleren".

De onderzoekers houden een slag om de arm wat betreft de betrouwbaarheid van hun cijfers. De Wit: "Bij het beoordelen van de gevolgen van het openstellen van de grenzen moeten we dan ook niet alleen afgaan op de onzekere cijfers van Ecorys. We moeten ook kijken naar de landen die al langer geen beperkingen opleggen. In Ierland is volgens een recente opiniepeiling 78% van de bevolking voor het herinvoeren van de werkvergunningen om de huidige instroom van 170.000 mensen uit Oost-Europa per jaar af te remmen. In Engeland melden vakbonden steeds meer gevallen van onderbetaling en uitbuiting en gaan ook stemmen op om de instroom in te perken."

Toch heeft De Wit ook twijfels, maar dan bij de voorzichtigheid van de cijfers van het rapport Ecorys. "Als Nederland de beperkingen opheft en Duitsland ze handhaaft, zal de instroom veel groter zijn dan de schattingen en de ontwrichtende gevolgen die we nu al zien alleen maar groter worden."

Volgens De Wit moeten we ook Polen zelf niet vergeten. "Sinds hun aansluiting bij de EU is de emigratie explosief gegroeid. Het zijn vooral de jongeren met een behoorlijke opleiding die het land verlaten. Dat begint in Polen nu tot problemen te leiden. 14% van de Poolse werkgevers kampt met moeilijk vervulbare vacatures, in de bouw is dat zelfs 20%. In sommige streken zijn de jongeren verdwenen met alle sociale gevolgen van dien. De Poolse regering wil nu mensen uit de Oekraïne toelaten."

"In wat voor wereld leven we," verzucht De Wit. "De Ieren werken in Amerika, de Polen in Ierland en de Oekraïners in Polen." Volgens de SP zijn er voldoende redenen om niet over te gaan tot het verder openstellen van de grenzen.

Betrokken SP'ers