rapport

Open grenzen, eerlijk werk

De groeiende stroom werkzoekenden uit Midden- en Oosteuropese landen leidt tot ernstige ontwrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze arbeidskrachten worden uitgebuit en steeds meer Nederlandse werknemers, kleine ondernemers en zelfstandigen worden uit de markt geduwd. Dit blijkt uit een inventarisatie van de SP. De regering neigt er naar binnenkort de grenzen verder te openen. Volgens Tweede-Kamerlid Jan de Wit zal dat leiden tot nog grotere problemen, onder meer voor de tienduizenden jongeren die momenteel vakopleidingen volgen voor de bouw- en transportsector. Hij stelt maatregelen voor om uitbuiting en concurrentievervalsing tegen te gaan.

Betrokken SP'ers