Ziekenhuizen:

Behoud kleine ziekenhuizen dichtbij huis

Er moet een nationaal netwerk van ziekenhuizen komen waarin ziekenhuizen samenwerken op specialistische zorg en waarmee kleine ziekenhuizen behouden blijven. Kleinere ziekenhuizen waarbij de continuïteit onder druk staat moeten kunnen rekenen op de steun van grotere ziekenhuizen, zodat ziekenhuiszorg op menselijke maat kan worden geboden. Samenwerking moet tot stand worden gebracht. Daarnaast mogen ziekenhuizen en acute verloskunde en/of SEH-afdelingen niet meer sluiten als zij niet kunnen voldoen aan de bereikbaarheidsnorm van 20 minuten met eigen vervoer. Ook om dit te realiseren is goede samenwerking essentieel.

Ziekenhuizen moeten gefinancierd worden op basis van een budget gebaseerd op een aantal hoofdparameters, die samen een goede inschatting geven van de geleverde zorg. De financiering per verrichting en/of behandeling (via DBC’s/Dot’s) schaffen we af. Er komt geen winstuitkering voor ziekenhuizen. Wachtlijsten voor ziekenhuiszorg zijn niet acceptabel. Ook dient de concurrentie tussen ziekenhuizen te verdwijnen.

Ook moet er een einde komen aan de bureaucratie waar verpleegkundigen in het ziekenhuis maar natuurlijk ook zorgverleners in andere zorgdomeinen mee geconfronteerd worden. Dit vermindert immers het werkplezier, verhoogt de werkdruk en leidt tot meer minder tijd voor de zorgbehoevende.

Lees meer over:

Het ziekenhuis dichtbij Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma