Zorg

Zorg voor onze kinderen

De huidige Jeugdwet die gemeenten de taak heeft gegeven voor de jeugdzorg, moet flink onder handen genomen worden. De introductie van marktwerking in de jeugdzorg is de SP een doorn in het oog en wordt zo snel mogelijk teruggedraaid. Jeugdzorg behoort geen winstoogmerk te hebben.

De SP wil dat er voldoende plekken zijn in de jeugdzorg.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. Om te beginnen komt er een recht op jeugdzorg, en een basistakenpakket voor gemeenten, zodat niet per gemeente verschilt of een kind of gezin met problemen wel of geen ondersteuning krijgt. Het geld wordt geoormerkt. Voor de geestelijke gezondheidszorg geldt dat een verwijzing van een huisarts niet geblokkeerd mag worden door de gemeente.
  2. Er is veel bezuinigd op de jeugdzorg, waardoor persoonlijk leed en hogere kosten elders het gevolg zijn. Wij willen goede jeugdzorg, met genoeg aandacht en tijd voor de kinderen. De belastingen voor gewone mensen hoeven hiervoor niet te stijgen, want er valt nog genoeg te besparen in de zorg en we willen dat grote bedrijven meer belasting betalen over hun grote winsten.
  3. De financiële verantwoordelijkheid voor de specialistische jeugdzorg komt bij de rijksoverheid. Financiële afwegingen bij gemeenten mogen de kwaliteit van de jeugdzorg niet onder druk zetten. We beperken ook de bureaucratie bij de organisatie en de verantwoording van jeugdzorg.
  4. De SP wil dat er voldoende plekken zijn in de jeugdzorg. Het is onaanvaardbaar dat kinderen langer op zorg wachten dan nodig is of dat ze in een situatie moeten verblijven die eigenlijk niet meer verantwoord is.
  5. Er is te weinig toezicht op de zorg die gemeenten inkopen voor jongeren. Hierdoor kan het voorkomen dat een gemeente geen specialistische zorg (voor slachtoffers van eergerelateerd geweld, anorexia of loverboys) inkoopt, omdat er bij de gemeente geen reëel beeld bestaat van de bestaande vraag hiernaar. Jongeren komen dan in de kou te staan.
  6. Kinderen horen niet in de daklozenopvang thuis. Er moeten meer opvangplekken komen voor zwerfjongeren in combinatie met begeleiding. Het huisvestingbeleid moet zodanig aangepast worden dat er voldoende en betaalbare woonvoorzieningen zijn en er moet een betere doorstroming komen naar opleiding en werk, zodat deze jongeren weer perspectief krijgen voor een betere toekomst.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP! 

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.