Nationaal ZorgFonds
Zorg

Een zorgstelsel zonder winst en bureaucratie

Als het aan de SP ligt dan gaat het Nederlandse zorgstelsel flink op de schop. De zorg is geen markt, maar is wel tot een markt gemaakt. De afgelopen jaren verloren tienduizenden zorgverleners hun baan. De lonen stegen nauwelijks terwijl de werkdruk toenam. Concurrentie is de norm en er is veel onnodige bureaucratie. Niet de zorgverlener of degene die zorg nodig heeft, maar de zorgverzekeraar is centraal komen te staan. Een woud aan zorgpolissen en commerciële zorgverzekeraars maken de zorg onnodig bureaucratisch en duur.

Het eigen risico is een boete op ziek zijn.

Het eigen risico is omhooggeschoten net als de winsten die worden gemaakt met zorggeld. De coronacrisis toonde aan hoe afhankelijk we zijn van de farmaceutische multinationals, die wél grote winsten maakten, maar niet wilden investeren in medicijnen en hulpmiddelen. Dit moet anders.

 

 

 

Feiten en cijfers


Ongeveer 1 op de 10 mensen mijdt zorg vanwege de kosten. 1,5 miljoen mensen gaat niet meer naar de tandarts, omdat ze bang zijn de rekening niet meer te kunnen betalen.

4 op de 10 verzorgenden kampt met geldzorgen. Dit zorgt voor psychische en lichamelijke klachten; zij worden letterlijk ziek van het lage salaris.

Mensen die in de zorg beginnen te werken haken vaak weer af door de hoge werkdruk. 43% van de nieuwe medewerkers in de zorg binnen 2 jaar weer vertrokken.

Er mag winst worden gemaakt met geld dat bedoeld is voor zorg. Zorgorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg hebben in 2019 minstens 27,1 miljoen euro aan winst uitbetaald aan hun bestuurders en aandeelhouders uitbetalen – soms tot wel 2 miljoen euro. 
 
 
 
 

Wat moet er gebeuren?

  1. Er komt één Nationaal ZorgFonds, de zorgverzekeraars hebben we dan niet meer nodig. De tandarts, fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg komen voor iedereen in het basispakket. Ziek zijn is geen keuze en daarom schaffen we het eigen risico af.  De premies maken we inkomensafhankelijk, mensen met een lager en middeninkomen profiteren hiervan. Nu betaalt een miljonair net zoveel nominale premie als een gewoon gezin. De zorgtoeslag wordt hiermee overbodig.
  2. We investeren in meer zorgpersoneel en eerlijke beloning voor zorgverleners. De salarissen gaan omhoog en zorgverleners krijgen meer invloed om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen. We brengen de menselijke maat terug in de zorg en herstellen het vertrouwen in de beroepskrachten. Niet verzekeraars maar zorgprofessionals stellen vast welke zorg nodig is.
  3. We voorkomen dat de zorg per gemeente verschilt, door invoering van een gemeentelijk basispakket voor o.a. de huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg). Door gemeenten voldoende middelen te geven voor de zorgtaken wordt de eigen bijdrage overbodig.
  4. Om de samenwerking in de zorg te verbeteren stapt de SP af van de gedwongen concurrentie die nu aan de zorg is opgelegd. Uitvindingen en slimmere behandelmethodes zijn er om te delen en niet om voor jezelf te houden; we willen immers allemaal profiteren van de vooruitgang die in de zorg wordt geboekt.
  5. Ondernemers die streven naar winst krijgen geen kans meer in de zorg. We willen stoppen met de aanbestedingen, ook voor de gemeentelijke zorgtaken. Voor alle zorg gaat een verbod gelden op winstuitkeringen en bestuurders mogen niet langer financiële belangen hebben in de bedrijven die door de eigen zorginstelling worden ingehuurd. We stoppen het gegraai. Zorgbestuurders en consultants mogen voortaan niet méér verdienen dan de minister-president.
  6. Met een nationaal onderzoeksfonds geneesmiddelen worden we minder afhankelijk van de farmaceutische industrie. Medicijnen die worden ontwikkeld blijven in publieke handen. We maken één landelijk systeem voor centrale inkoop van medicijnen en hulpmiddelen, waarmee we de kosten van de zorg beter beheersen. Ook leggen we een strategische voorraad aan voor beschermingsmiddelen en voor cruciale medicijnen.
  7. Ambulancezorg moet een publieke dienst worden, waarin de patiënt centraal kan staan. De introductie van marktwerking en aanbestedingen in de ambulancezorg is uitgesloten en we voorkomen dat er nog meer macht naar zorgverzekeraars gaat. Ambulancemedewerkers moeten meer inzicht in en zeggenschap krijgen over de besteding van zorggeld. Waar extra ambulances nodig zijn, worden die beschikbaar gesteld.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag actief. Steun onze strijd tegen de bezuinigingen op de zorg van dit kabinet. Of word lid van de SP en krijg het boek 'De winst van eerlijk delen' van Lilian Marijnissen gratis. 

Steun de actie Word lid van de SP!