Zorg

Het ziekenhuis dichtbij

Zorg dichtbij huis is belangrijk, daarom komen wij op voor ziekenhuizen in regio’s waar minder mensen wonen: ook daar is het belangrijk dat de eerste hulp en verloskundige zorg beschikbaar is. Winstuitkeringen aan private investeerders wijst de SP af: een ziekenhuis is geen bedrijf om geld aan te verdienen, maar een publieke voorziening om mensen beter te maken. De SP vindt dat patiënten de volledige vrijheid moeten hebben om hun arts én ziekenhuis van hun keuze te kiezen. Niet de zorgverzekeraar maar de patient beslist waar hij of zij zorg krijgt. De Inspectie controleert streng op de kwaliteit van de zorg. Artsen werken in loondienst.

Voor de SP is de huisarts het belangrijkste aanspreekpunt voor mensen in de zorg. Zij verdienen een grotere rol in de ondersteuning van patiënten, ook als het gaat om het voorkomen van ziekte. 

De avond-, nacht- en weekendzorg van de huisarts en de spoedeisende hulp van ziekenhuizen stemmen we goed op elkaar af. Zo zorgen we dat iedereen er altijd terecht kan. De huisarts is de poortwachter van de zorg en moet vertrouwd worden bij doorverwijzing van een patiënt naar ‘tweedelijnszorg’; ziekenhuiszorg of geestelijke gezondheidszorg.

Omdat de SP tweedeling in de zorg wil voorkomen zijn we tegen het eigen risico in de zorg. Zieke mensen betalen nu extra om de premie voor gezonde mensen laag te houden, dat vinden wij omgekeerde solidariteit. Ook is de SP voor een zorgpremie die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen: zo organiseren wij de solidariteit in de zorg.