Zorg

Goede en menselijke zorg is ongelooflijk belangrijk. Maar de afgelopen jaren verloren tienduizenden zorgverleners hun baan. De lonen stegen nauwelijks terwijl de werkdruk toenam. De verzorgingshuizen voor onze ouderen werden gesloten, het aantal plekken in de GGZ nam af en ook op zorg voor de jeugd werd bezuinigd. Het eigen risico schoot omhoog, er moest marktwerking komen waardoor ziekenhuizen werden gezien als bedrijven, die zelfs failliet konden gaan. Wij willen meer waardering voor onze zorgverleners.

Geen markt, maar samenwerking. We pakken de overbodige bureaucratie en doorgeslagen macht van zorgverzekeraars aan. De ziektekostenpremie maken we inkomensafhankelijk, daar profiteren de mensen met lagere en middeninkomens van. Omdat het woud aan zorgpolissen en de commerciële zorgverzekeraars de zorg onnodig bureaucratisch en duur maken, willen wij één Nationaal ZorgFonds. Dat is beter voor iedereen. Ook de tandarts, de ggz en de fysiotherapie kunnen dan weer worden vergoed.

De coronacrisis toont hoe afhankelijk we zijn van de farmaceutische multinationals, die wél grote winsten maakten, maar niet wilden investeren in medicijnen en hulpmiddelen. We moeten zorgen voor voldoende bedden, apparatuur en personeel. Belangrijke medicijnen moeten we als land zoveel mogelijk zélf gaan ontwikkelen en produceren. Dat gaan we doen met een nationaal onderzoeksfonds. De ontwikkelde medicijnen en middelen blijven voortaan in publieke handen en zijn daarom ook voor iedereen betaalbaar.

 

Dit is waar wij voor staan:

Onze mensen

Recente berichten over Zorg