publicatie

Spanning februari 2010 :: Buurten in bedrijven: doen!

Spanning, februari 2010

Buurten in bedrijven: doen!

In 2003 is de Rotterdamse SP gestart met Buurten in de Wijken. De fractieleden en andere SP’ers gaan langs de deuren maar ook langs allerlei maatschappelijke organisaties, scholen, wijkagenten en buurtinitiatieven. Er wordt ook gebuurt in de avonduren: de Buurtavonturen. En sinds 2008 gaan de Rotterdamse SP’ers ook Buurten in Bedrijven. Om te praten met de ondernemingsraad, de staf, de directeur, op de werkvloer, in de kantine en vergaderruimten, langs alle afdelingen en verschillende locaties van het bedrijf.

Tekst: Edwin de Voigt, medewerker SP-fractie Rotterdam Foto’s: SP-Rotterdam

Gelikte Powerpoint-presentatie

Zo spraken we met het personeel van de Roteb (reinigingsdienst), de RET (tram, bus, metro), Rotterdam Airport, TNT-post, de ECT (haven), de Bibliotheek, Shell Pernis, Praktijkonderwijs, de binnenvaart, horecabedrijven, Humanitas, coffeeshops, Eneco (energie) en zelfs Youth For Christ. Over het algemeen heel Rotterdamse bedrijven of bedrijven en instellingen waar veel Rotterdammers werken. Vaak verloopt het contact via de ondernemingsraad waarbinnen verrassend veel SP’ers of SP-sympathisanten actief zijn. Tegelijk vragen wij ook via de officiële weg een gesprek aan met de staf of directie, vaak via de afdeling communicatie. De ervaring leert dat een bezoek vooral leerzaam is als je afsluit met een gesprek met de OR. Zo kom je te weten of de ‘officiële’ werkelijkheid van de gelikte Powerpoint-presentatie van de directie overeenkomt met wat er op de werkvloer gebeurt.

Weten wat er speelt

De SP is natuurlijk niet altijd welkom, zoals bij de TNT-directie ten tijde van de acties. Toen werd er afgesproken met de OR-leden bij de poorten van de TNT-vestiging en werden er steunbetuigingen en oproepen voor de demonstratie uitgedeeld aan de rest van het personeel. Als SP hebben we veel baat gehad bij deze bezoekjes. De Rotterdamse SP weet door Buurten in Bedrijven wat er speelt in de bedrijven waar Rotterdammers werken. Bij problemen kaart de SP-fractie die aan in de Raad of trekken we de wethouder aan ‘zijn jassie’. Dat deden we bijvoorbeeld bij een onveilige verkeerssituatie voor het personeel dat in de nachtdienst werkt hij Shell Pernis. Levert dat overleg geen resultaten op, dan moet er actiegevoerd worden. Ook wist de SP veel eerder dan andere politieke partijen hoe het met de overslag in de Rotterdamse haven gesteld was, veel slechter dan gedacht. Ook wisten we wat de plannen van de RET waren voor snel openbaar vervoer met fastferries over de Maas. Maar ook wisten we hoe het gesteld was met de ontwikkeling van de OV-chipkaart, om maar wat te noemen.

Oprecht geïnteresseerd

Werknemers nemen na een bezoekje ook eerder contact op met de SP als er iets speelt. Zowel staf als werknemers zijn meestal blij verrast met ons bezoek; vaak is het de eerste keer dat ze een politieke partij over de vloer krijgen zonder tussenkomst van een gemeentegriffier die dan een ongeïnteresseerde raadscommissie binnenloodst. Ook de werkgevers weten achteraf sneller de weg te vinden naar de SP. Ze merken dat de SP oprecht geïnteresseerd is. Vaak staan ze ook open voor argumenten van de SP die ze voorheen in de wind sloegen. Een kwestie van vertrouwen winnen. Maar de grootste winst is toch dat de SP op deze manier de andere politieke partijen altijd een stapje voor is; die zijn toch vaak afhankelijk van de papieren werkelijkheid in dossiers.

Tips voor duurzame contacten in bedrijven

  • Buurten in bedrijven is net als buurten in wijken: het wordt alleen wat als je initiatieven neemt en ondersteunt
  • Wees een actieve collega door lid te zijn van een vakbond en daar ook wat voor te doen
  • Leg in de vakbond contact met kritische kaderleden en bestuurders. Steun acties van die mensen met flyeren aan de poort, solidariteitsverklaring of soepkar
  • Wees zichtbaar en ga dus vaker op dezelfde plaatsen met de Solidairkranten staan (voor dat laatste hebben we een apart groepje in de afdeling, dat bereid is met enige regelmaat om 5.30 uit de veren te gaan om in de Europoort voor zevenen paraat te zijn)