Tweede Kamer Woordvoerder Financiën, Europa en de EU, de toekomst van de Euro

Renske Leijten

Democratie is veel meer dan eens in de vier jaar stemmen. Iedere dag worden er (politieke) keuzes gemaakt die steun of verzet nodig hebben. Niet om jezelf, maar voor ons als samenleving.

Renske Leijten

Meer over Renske

Geboren in Leiden (17 maart 1979) en getogen in Haarlem. Na een jaar politicologie ging ik Nederlandse Taal en Cultuur studeren in Groningen. Daar werd ik lid van de SP. George W. Bush gaf mij het laatste zetje om lid te worden van de SP. Toen hij na de aanslagen op de Twin Towers zei: “Either you’re with us, or with the terrorists’, voelde dat ik mij moest aansluiten bij waar ik thuishoorde. Dat waren noch Bush, noch terroristen. Wel bij de SP en de SP'ers die gingen voor een eerlijkere wereld voor iedereen. Die met mensen macht opbouwen om verdrukking om te zetten in tegenmacht. Ik werd actief in Groningen voor de SP en de SP-jongerenorganisatie ROOD. In 2003 trad ik toe tot het eerste bestuur van ROOD en werd daarvan twee jaar later voorzitter. In 2005 verhuisde ik terug naar Haarlem omdat ik medewerker van Jan Marijnissen werd en maakte op de valreep mijn studie niet af.

Bij de verkiezingen van 2006 was ik negende op de kandidatenlijst en werd ik Kamerlid op de onderwerpen jongeren, studenten en sport. In 2008 ging ik ook het woordvoeren op de WMO (thuiszorg), gehandicapten en ouderenzorg (AWBZ). Bij de verkiezingen in 2010 stond ik op plaats vier als eerste vrouw van de SP en in 2012 en 2017 als nummer twee achter Roemer. De afgelopen jaren ontwikkelde ik een voorstel voor een gemeentelijk basispakket, waardoor het recht op zorg niet meer per gemeente kan verschillen. In januari 2017 werd de wet op het Verbod op Winstuitkering voor Zorgverzekeraars, die ik samen met het CDA en de PvdA schreef, aangenomen. Ik ben sinds maart 2017 woordvoerder Financiën, Europa en de EU.

Ik ben getrouwd en heb twee zonen: Rein (2014) en Tuur (2015). We wonen in Haarlem.

Renske Leijten op SP.nl