Bekende gezichten Oud-Tweede Kamerlid

Renske Leijten

De meest inspirerende momenten waren voor mij al die keren dat mensen opstonden voor hun recht.

Meer over Renske

De meest inspirerende momenten waren voor mij al die keren dat mensen opstonden voor hun recht. In het bijzonder demonstraties van thuiszorgpersoneel, ambulancemedewerkers. Al die keren dat mensen van zich lieten zien en horen, dat ze hun recht opeisen.

De strijd die we voeren samen met ouders die gedupeerd zijn in het toeslagenschandaal is helaas nog lang niet voorbij. Ondanks gemaakte excuses en erkende misstanden, is er nog altijd geen snelle uitbetaling van schade. Deze mensen en hun strijd blijf ik steunen.

Renske Leijten op SP.nl