nieuws

Dikke onvoldoende van kleine ondernemers voor kabinet Rutte

Renske Leijten op bezoek bij de kaaswinkel van Amber Beerens en Edwin Plinck in Breda.

Kleine ondernemers zijn enorm belangrijk in de samenleving, maar komen vaak niet aan het woord. Om die ondernemers een stem te geven in de Tweede Kamer lanceerde SP-Kamerlid Renske Leijten een enquête onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Vandaag overhandigde Leijten het rapport over de enquête aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Leijten: ‘Het kabinet van Rutte heeft altijd een luisterend oor voor de grote bedrijven en hun aandeelhouders. Ze hebben zelfs het mobiele nummer van de minister-president. Maar kleine ondernemers worden niet gehoord. Dat blijkt ook uit het rapportcijfer van deze ondernemers voor het kabinet: een 3,4 krijgt de regering. Dan weet je dat er iets helemaal misgaat. En daarom doen wij vandaag voorstellen om daar verandering in te brengen.’

De enquête is ingevuld door 405 kleine en middelgrote ondernemers uit heel Nederland. De ondernemers zijn met name ongelukkig over grote hoeveelheid (nieuwe) regels waar zij aan moeten voldoen. Kleine ondernemers zijn ontzettend druk met hun bedrijf en zien de regels waar ze aan moeten voldoen, maar ook het moeizame contact met gemeenten en de Belastingdienst, als nodeloos ingewikkeld en tijdrovend. Verder lopen de ondernemers ook tegen onduidelijke toegang tot financiering en de gestegen prijzen aan. De minister beloofde na de zomer met een reactie te komen op het rapport.

Leijten doet een drietal aanbevelingen:

  1. Zorg voor een goede MKB-bank die financiering voor kleine ondernemers biedt, om ondernemers te ondersteunen met het opbouwen van hun zaak. Zij zijn bij commerciële banken te klein om serieus genomen te worden en hebben daardoor moeite met financiering.
  2. De Rijksoverheid moet zorgen voor zogenaamde ‘ondernemershelpdesks’. Veel ondernemers geven namelijk aan dat de regeldruk te hoog is om goed te functioneren. De overheid kan hen hierbij helpen door regels eenvoudiger te maken en kleine bedrijven te adviseren. Maar daarvoor moeten zij een plek hebben waar zij zich kunnen melden om geholpen te worden.
  3. Als laatste moet de minister een goed platform ontwikkelen waarmee kleine ondernemers hun invloed kunnen uitoefenen op beleid. Er wordt veel gesproken over kleine ondernemers en hun rol in de economie, maar vaak hebben de ondernemers zelf weinig te zeggen in deze discussies. Om dit te faciliteren is een platform nodig, zodat kleine ondernemers ook de kans hebben om hun kant van het verhaal te vertellen.

 

Lees hier het hele rapport

 

Betrokken SP'ers