nieuws

SP start enquête onder ondernemers in het mkb

Renske Leijten

Het midden- en kleinbedrijf speelt een grote rol in onze samenleving. Door die rol weten ze heel goed hoe het met de samenleving gaat. Ondernemen, veel administratie; naast het runnen van de zaak is er niet veel tijd over om aandacht te vragen voor problemen die er ook zijn. Terwijl de politiek die wel moet weten, om te zorgen dat beleid niet enkel aansluit op grote(re) bedrijven. Daarom start de SP een enquête onder ondernemers in het mkb om hiermee te onderzoeken waar zij tegenaan lopen en wat er moet veranderen om kleine bedrijven te helpen.

Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is het belangrijk om de stemmen van ondernemers serieus te nemen: ‘De kleine ondernemers en hun werknemers zijn belangrijk voor onze economie en leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. We moeten ervoor zorgen dat regels hen niet onnodig in de weg zitten en dat er ondersteuning is als dat gewenst is. Dit onderzoek is een belangrijke stap om de stem van kleine ondernemers beter te horen in politiek Den Haag.’

Heb jij een eigen zaak? Doe dan mee op sp.nl/ondernemersenquete. Invullen duurt 5 tot 10 minuten en op 10 juni presenteren we de resultaten!

 

Betrokken SP'ers