nieuws

Leijten stelt vragen over subsidie van Tweede Kamer voor perscentrum Nieuwspoort

Renske Leijten

De onafhankelijkheid van de journalistiek is een groot goed. De politiek mag niet kunnen bepalen waarover journalisten schrijven en wat ze onderzoeken, ook de schijn daarvan is niet gewenst. Toch creëert de Tweede Kamer de schijn van belangenverstrengeling door 900.000 euro per jaar aan kosten voor de beveiliging van perscentrum Nieuwspoort, dat in hetzelfde gebouw als de Tweede Kamer zit, niet door te berekenen aan deze organisatie.

SP-Kamerlid Renske Leijten heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp over deze subsidie bevraagd tijdens een debat over de financiën van de Tweede Kamer. Leijten: ‘Als de Tweede Kamer de kosten van 900.000 euro per jaar blijft betalen, dan laat je de schijn van belangenverstrengeling bestaan. Een journalist die kritisch schrijft over de Tweede Kamer of een Kamervoorzitter en actief is binnen Nieuwspoort, zou bijvoorbeeld te horen kunnen krijgen dat voortaan de kosten voor de beveiliging van het perscentrum wél doorberekend gaan worden als deze journalist niet oppast. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het zou wel kunnen. Dat is dus niet wenselijk.’

Leijten gaat voorstellen om de kosten wel door te berekenen aan Nieuwspoort. Er moet een andere oplossing gevonden worden waarbij de onafhankelijkheid van de journalistiek voorop blijft staan. ‘Zeker in deze tijd waarin er veel wantrouwen is in de overheid, de politiek, de instituties en de journalistiek, moeten we voorkomen dat er aan die onafhankelijkheid getoornd kan worden’, aldus Leijten.

 

Betrokken SP'ers