Bekende gezichten Oud-wethouder Utrecht

Paulus Jansen

Ik zag hoe de SP een hele andere manier van politiek bedrijven had. Samen met de mensen in de wijk actie voeren om hun situatie te verbeteren. Daar deed ik graag aan mee, dus werd ik lid.

Meer over Paulus

Ir. Paulus Fredericus Cornelius Jansen werd op 2 maart 1954 geboren in Roermond. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma aan het Bisschoppelijk College Roermond, studeerde hij Bouwkunde aan de TU Eindhoven. Zijn ingenieursdiploma behaalde hij in 1980. Tot 1996 was werkzaam in de bouw en de volkshuisvesting, onder meer als hoofd proces- en productontwikkeling van een groot bouwbedrijf. In zijn vrije tijd ondersteunde hij honderden bewonersorganisaties met adviezen over huur- en servicekostenkwesties en bij stadsvernieuwingsprojecten.

Jansen is sinds 1974 lid van de SP en was bestuurslid en afdelingsvoorzitter van onder andere de afdelingen Eindhoven en Utrecht. Tussen 1995 en 2003 was hij fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten in Utrecht. Daar was hij voorvechter van het uitbreiden van het aantal doe-taken van de provincie en verklaard tegenstander van de verkoop van energiebedrijven UNA en REMU.

In 2001 werd hij tevens gekozen in de Utrechtse gemeenteraad, waar hij fractievoorzitter van de SP was vanaf zijn verkiezing tot zijn afscheid in januari 2008. In deze periode lukte het hem onder meer een meerderheid van de raad te krijgen achter een voorstel om het aantal beleidsmedewerkers te verminderen met 25% en dit geld te besteden aan extra medewerkers in uitvoerende functies.

Ook was hij van van 1996 tot 2003 medewerker van de SP-Tweede Kamerfractie. Van 2003 tot 2005 was Jansen algemeen secretaris van de landelijke SP.  
Bij de verkiezingen van van 22 november 2006 werd Jansen gekozen als Tweede Kamerlid. Hij was woordvoerder wonen en milieu. 

Tussen mei 2014 en juni 2018 was Paulus Jansen wethouder voor de SP in Utrecht. 

Paulus Jansen op SP.nl