Jansen: Geen haast met schaliegas

'Er is geen enkele reden om haast te maken met de winning van schaliegas.' Dat zegt SP-Kamerlid Paulus Jansen. 'Dat gas loopt niet weg, de prijzen zullen alleen stijgen en de winningstechnieken alleen maar beter. Nú winnen is met de huidige gasprijzen niet eens rendabel, zeker niet als we willen voldoen aan de milieu- en veiligheidseisen die ook voor andere mijnbouw gelden.'

Jansen pleit voor een zorgvuldige aanpak. 'Er is geen reden om nu al tegen de winning van schaliegas te zijn, zonder dat we alle voor- en nadelen onderzocht hebben. GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie zetten nu al de hakken in het zand, terwijl ze nog niet eens kunnen weten waar ze precies tegen zijn. Ze eisen een nul-risico en dat bestaat simpelweg niet. Risico is overal, dat geldt al als je de straat oversteekt. In Nederland geldt een streng risicoregime voor mijnbouw, industriële activiteiten en transport van gevaarlijke stoffen. Aan dat regime moet ook de winning van schaliegas worden getoetst.'

Volgens de huidige planning zal het onderzoek naar veiligheid en milieurisico's in juli klaar zijn. Dat onderzoek kan vertellen of en zo ja hoeveel schade schaliegaswinning met zich meebrengt. In aansluiting op de publicatie van het rapport organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting met deskundigen. Vervolgens debatteert de Kamer over de conclusies en wordt besloten of proefboringen worden toegestaan. Die proefboringen worden daarop geëvalueerd op gevolgen voor veiligheid en milieu. Jansen: 'We gaan niet over één nacht ijs, en bij twijfel gaan we niet boren.'

Betrokken SP'ers