nieuws

‘Energieakkoord welkom, afspraken boterzacht’

SP-Kamerlid Paulus Jansen is positief over het feit dat kabinet, werkgevers en vakbonden en milieuorganisaties op hoofdlijnen een energieakkoord hebben bereikt. Wel waarschuwt hij dat in het akkoord op veel punten harde afspraken ontbreken. ‘Het is goed dat er overeenstemming is maar helaas ontbreken harde afspraken over de transportsector en vergroening van het belastingstelsel. Gemaakte afspraken zijn zo boterzacht dat we de uitwerking nog maar moeten afwachten. Je kunt nu nog niet zeggen of er daadwerkelijk sprake is van echte vooruitgang.’

Volgens Jansen is het winst dat een aantal oude kolencentrales, gebouwd in de jaren 80, tussen 2015 en 2017 gesloten worden. Hij mist echter stevige maatregelen om een einde te maken aan de vrijblijvende aanpak van energiebesparing in de industrie. Jansen: ‘Grote ondernemingen gaan ‘bedrijfsspecifieke afspraken’ maken over energiebesparing. Dat heeft niks om het lijf, het wordt al jaren geroepen maar er gebeurt niets. Dit akkoord is op alle fronten vooral nog erg vaag. Pas bij de uitwerking zullen we zien of dit akkoord echt iets te betekenen heeft.’

Betrokken SP'ers