Defensie (Flickr: dvids)

Defensie

Nederland heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan een permanente oorlog, in onder meer Afghanistan, Irak en Syrië. Nergens hebben deze oorlogen geleid tot vrede. Wel hebben ze veel leed veroorzaakt en veel slachtoffers gemaakt. Vernietiging van landen leidde tot miljoenen vluchtelingen en versterkte de positie van terroristische organisaties. We stoppen met deze zinloze oorlogen en kiezen voor een vredespolitiek.

De SP is heel kritisch op miljardenverslindende projecten zoals de JSF. We moeten er juist voor zorgen dat militair personeel kan rekenen op goede arbeidsvoorwaarden. Onze veteranen moeten erkenning en waardering krijgen. Wij steunen VN-vredesmissies, maar elk verzoek tot deelname beoordelen we op de politieke en militaire doelen en de risico’s van de operatie.

Onze mensen

Recente berichten over Defensie