Materieel (Flickr: faceme)
Defensie

Een slanke krijgsmacht gericht op vredesmissies

We hervormen de krijgsmacht. De SP is voorstander van een slanke, maar hoogwaardige Nederlandse krijgsmacht. Geen krijgsmacht die zich terugtrekt achter de dijken, maar één die in staat is een bijdrage te leveren aan het versterken van de internationale rechtsorde, vredestaken die worden uitgevoerd op basis van een VN-mandaat. Deze doelstelling is niet voor niets opgenomen in onze grondwet. Bij de politiek ligt de zware taak om te zorgen dat de mensen die hun leven wagen, daarvoor zo goed mogelijk worden uitgerust, zowel qua materieel als wat betreft arbeidsvoorwaarden.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

  1. Defensie is financieel behoorlijk uitgekleed, maar moet van het kabinet nog steeds alle soorten missies aankunnen. Een onmogelijke en zelfs gevaarlijke opdracht. In plaats van krampachtig vasthouden aan een veelzijdig inzetbare krijgsmacht, kiest de SP voor een leger met een specifiek takenpakket. In plaats van 'veelzijdig inzetbaar' kan ons leger zich beperken tot vredesmacht. We doen dan niet mee aan aanvalsoorlogen, maar richten ons op bevordering van vrede en veiligheid door middel van vredesoperaties.
  2. We willen geen nieuwe onderzeeërs, dat geld investeren we in onderwijzers. De JSF-vloot breiden we niet uit. Nederlandse JSF-vliegtuigen krijgen geen nieuwe kernwapentaak. Ons leger krijgt geen bewapende onbemande vliegtuigen (drones). Er moeten op internationaal niveau afspraken gemaakt worden over regulering van het gebruik van drones.