Materieel (Flickr: faceme)
Defensie

Een slanke krijgsmacht gericht op vredesmissies

We hervormen de krijgsmacht. De SP is voorstander van een slanke, maar hoogwaardige Nederlandse krijgsmacht. Geen krijgsmacht die zich terugtrekt achter de dijken, maar één die in staat is een bijdrage te leveren aan het versterken van de internationale rechtsorde, vredestaken die worden uitgevoerd op basis van een VN-mandaat. Deze doelstelling is niet voor niets opgenomen in onze grondwet. Bij de politiek ligt de zware taak om te zorgen dat de mensen die hun leven wagen, daarvoor zo goed mogelijk worden uitgerust, zowel qua materieel als wat betreft arbeidsvoorwaarden.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. De Nederlandse krijgsmacht is al jaren onderbezet. Er zijn zo’n 9.000 vacatures. Het aantal mensen dat weggaat bij defensie is groter dan dat er bij wil komen. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden over het ‘ambitieniveau’ van de Nederlandse krijgsmacht. We hervormen onze krijgsmacht. Naast de verdediging van het eigen land kan die ook worden ingezet voor vredestaken die worden uitgevoerd op basis van een VN-mandaat.
  2. In plaats van krampachtig vasthouden aan een veelzijdig inzetbare krijgsmacht, kiest de SP voor een leger met een specifiek takenpakket. In plaats van 'veelzijdig inzetbaar' kan ons leger zich beperken tot vredesmacht. We doen dan niet mee aan aanvalsoorlogen, maar richten ons op bevordering van vrede en veiligheid door middel van vredesoperaties.
  3. Het pleidooi van veel partijen om de defensie uitgaven van Nederland en Europa fors te verhogen delen we niet.
  4. De NAVO heeft besloten dat iedere lidstaat minstens 2% van het bruto binnenlands product moet besteden aan Defensie. De SP is daar tegenstander van omdat het onnozel is om het debat over uitgaven onmogelijk te maken. Bovendien dwingt een dergelijk besluit tot een enorm budget voor wapens. Geld wat veel beter besteed kan worden.
  5. We willen geen nieuwe onderzeeërs, dat geld investeren we in onderwijzers. De JSF-vloot breiden we niet uit.
  6. Nederlandse JSF-vliegtuigen krijgen geen nieuwe kernwapentaak. Er moeten op internationaal niveau afspraken gemaakt worden over regulering van het gebruik van bewapende drones.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP en krijg het boek 'De winst van eerlijk delen' van Lilian Marijnissen gratis!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.