Missies (Flickr: dvids)
Defensie

Eigen afweging over internationale missies

De SP is voor VN-vredesoperaties als ze voldoen aan de criteria van legitimiteit, proportionaliteit en effectiviteit. De SP beoordeelt elk verzoek tot deelname op zaken als de politieke en militaire doelen, evenals de risico’s van de operatie.

Dat leidt ertoe dat de SP de volgende vredesmissies heeft gesteund: in Kosovo, op Cyprus, in Macedonië, in Congo, Bosnië, Liberia en Zuid-Soedan. Ook de missie tegen de piraterij nabij Somalië heeft onze steun.

De SP gaf geen steun aan de missies in Afghanistan en Irak. Ook de Nederlandse missie in Mali konden wij niet steunen, omdat wij onvoldoende vertrouwen hebben dat de gestelde doelen – herstel van het staatsgezag en verzoening tussen strijdende partijen – door een militaire missie worden behaald.