Eerste Kamer Eerste Kamerlid - Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Europese Zaken, Financiën, Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs, Wetenschap, Koninkrijksrelaties

Bastiaan van Apeldoorn

Bastiaan van Apeldoorn (1970) woont in Haarlem en is sinds 2015 lid van de Eerste Kamer.

Bastiaan van Apeldoorn

Meer over Bastiaan

Bovendien is hij voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), en ondervoorzitter voor de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken.

Bastiaan is sinds 2018 hoogleraar Mondiale Politieke Economie en Geopolitiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarvoor was hij onder andere opleidingsdirecteur en hoofddocent aan dezelfde universiteit.

In de Eerste Kamer draagt Bastiaan de portefeuilles Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), Europese Zaken (EUZA), Financiën (FIN) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Bastiaan van Apeldoorn op SP.nl