De negentig procent eist zeggenschap

Emmanuel Macron is om. Twaalf miljard euro geeft de Franse president aan de werkende klasse. Dat is twee miljard per weekend dat de Gele Hesjes op straat waren. In het nieuws ging het vooral over rellen. Die focus vertroebelt een groter resultaat: deze spontane, buiten­parlementaire, ongestuurde beweging heeft in een paar weken de regering doen wankelen. De machtsbalans is verschoven.

Niemand die half november met een geel hesje en een pot koffie naar de dichtstbijzijnde rotonde toog kon dit natuurlijk voorzien. Er was alleen die concrete aanleiding. De regering Macron zou zeven cent extra accijns gaan heffen op diesel, de brandstof waarvan de prijs dit jaar al met ­23 cent per liter gestegen was en waarvan talloze Fransen buiten de grote steden afhankelijk zijn. Mensen die zich al langer in de hoek gedrukt voelen, namen de publieke ruimte over en stonden, voor ze het goed en wel beseften, met tienduizenden tegelijk in Parijs.

Foto: SEVGI/SIPA / Hollandse Hoogte ©

Er was geen agenda. Geen woord­voerder. Wel vernielingen, geweld en negatieve publiciteit. Toen er eindelijk acht woordvoerders naar voren traden, werden die meteen bedreigd vanuit de groep zelf, voor als ze het zouden wagen om namens hen Macron te spreken.

Toch waren de mensen in de hesjes eindelijk zichtbaar. Ze ontketenden een debat. Hadden ze niet een punt? Het ging de Gele Hesjes niet alleen om de prijs van diesel, zo werd hen zelf al snel duidelijk. Het ging om het establishment, dat hen ongestraft richting de afgrond bleef duwen en lacherig deed als ze daar wat van zeiden. Het ging om de dalende koopkracht, gebrek aan waardering, gebrek aan toekomst, gebrek aan zeggenschap over hun eigen leven.

Emancipatie in de praktijk

Een ruime meerderheid van de Fransen steunt hen. Dat wisten de Gele Hesjes zelf ook toen ze begin december 40 eisen bij Macron neerlegden. Natuurlijk moest de accijnsverhoging van tafel. Maar ook: een oplossing voor dakloosheid, een progressiever belastingstelsel, gezondheidszorg voor iedereen, meer vaste contracten, terugdraaien van verlaging of vrijstelling van belasting voor bedrijven, investeringen in duurzaam openbaar vervoer, regulering van de huurprijzen, en een onmiddellijk einde aan het sluiten van spoorwegen, postkantoren, scholen en zieken­huizen.

Dit is hoe emancipatie werkt. Hoe ­een ongestuurd protest gaandeweg richting krijgt en geïsoleerde ervaringen in collectieve eisen omvormt. Hoe mensen, die los van elkaar tegen dezelfde muur oplopen, samen de hele fundering ervan aan het wankelen kunnen brengen. Of in de woorden van Édouard Louis, die in het pamflet ‘Ze hebben mijn vader vermoord’ de Franse staat genadeloos aanklaagt: “Een sociale beweging […] ontstaat wanneer mensen die zeggen ‘Ik lijd door immigratie en onder mijn buurvrouw die van een uitkering leeft’, gaan zeggen: ‘Ik lijd door degenen die mij regeren. Ik lijd door een klassensysteem.’”

Foto: Marcel van Hoorn / ANP ©

Het Gele Hesjes-effect

Macron voor de Gele Hesjes

  • Introductie van een vlaktaks, die neerkomt op tien miljard belastingverlichting voor hoge inkomens. Daar nog bovenop: afschaffing van de vermogensbelasting, wat de Franse schatkast jaarlijkst 4 miljard euro kost.
  • Verlagingen en vrijstelling van belasting voor bedrijven. Door dit plan, genaamd CICE, zouden bedrijven een miljoen banen creëren. Maar de banen bleven uit, terwijl multinationals als Carrefour de voordelen opstrijken.
  • Pensioenen groeien niet meer mee met de inflatie, terwijl de inkomsten­belasting op pensioenen stijgt.
  • Afschaffing van gesubsidieerde banen.
  • Verlaging van de huursubsidie voor de laagste inkomens.
  • Accijnsverhoging op diesel, in het kader van de klimaat­transitie. Volgens deskundigen is dit inefficiënt, omdat de maatregel de dieselconsumptie van de rijkste groep huishoudens amper beïnvloedt, terwijl die juist de meeste kilometers maken. Desondanks geen compensatie voor lagere inkomens.

Macron na de Gele Hesjes

  • Meer koopkracht voor de werkende klasse. Twaalf miljard euro aan ombuigingen. Het minimumloon gaat versneld en met 100 euro omhoog. Ouderen met een laag inkomen krijgen belastingvoordeel. De belasting op overuren en eindejaarsuitkering verdwijnt.
  • Zeggenschap. De accijnsverhoging op diesel is van tafel. In plaats daarvan komt er een ‘Groot Nationaal Debat’ over milieutransitie, belastingen, publieke diensten, democratie en burgerschap, met deelname van willekeurig geselecteerde Fransen.