Klimaat, milieu en landbouw

De opwarming van de aarde moeten én willen we tegengaan met beleid dat rechtvaardig is. Dit is in ons eigen belang en in het belang van volgende generaties. Het huidige klimaatbeleid faalt en is onrechtvaardig. Wij staan voor klimaatrechtvaardigheid. Klimaatrechtvaardigheid betekent dat investeringen in, en de kosten van de bestrijding van klimaatverandering eerlijk verdeeld moeten worden. De industrie is de grootste veroorzaker van klimaatverandering en heeft daar in het kapitalisme flink aan verdiend. Die krijgt daarom van ons de rekening. Maatregelen tegen klimaatverandering moeten betaald worden door de grote vervuilers en niet door huishoudens. Subsidies aan fossiele energiebedrijven moeten zo snel mogelijk stoppen. Als essentiële bedrijven in onze samenleving tóch subsidies nodig hebben voor vergroening, dan moet dat leiden tot publieke zeggenschap. De SP wil onze energie weer nationaliseren zodat de grote winsten die daar worden gemaakt en nu naar de aandeelhouders gaan ingezet kunnen worden om de energierekening van mensen te verlagen.

De klimaatcrisis en de sociale tweedeling zijn uitwassen van hetzelfde kapitalistische denken en de oplossingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook op het gebied van ons milieu lopen we voorop om voor een schonere omgeving te zorgen, want schoner produceren mét behoud van banen kan als de rijke aandeelhouders een stapje terug doen.

De SP is voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof en het beschermen van onze natuur en onze boeren. De SP wil méér boeren. Die kleinschalig en schoner kunnen produceren en niet met steeds meer schaalvergroting te maken krijgen. De banken, supermarkten, oneerlijke concurrentie en fout beleid hebben de boeren in problemen gebracht.

Onze standpunten

Onze mensen

Recente berichten over Klimaat, milieu en landbouw