Kamer steunt SP: Plastictaks moet verdwijnen

Jimmy Dijk

Consumenten moeten sinds dit jaar meer betalen voor het gebruik van plastic bakjes. Dit idee, aan een tekentafel bedacht als manier om mensen minder plastic te laten gebruiken, betekent in de praktijk vooral dat consumenten nóg meer geld kwijt zijn in deze dure tijden. De SP gelooft niet in het belasten van consumenten voor een schoon klimaat, maar in het aanpakken van de producenten. Een SP-motie om de plastictaks af te schaffen kreeg vandaag steun van de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Jimmy Dijk: ‘De plastictaks is vooral een pesttaks. Het legt de rekening voor klimaatbeleid eenzijdig bij de consumenten en de kleine ondernemers, terwijl het bij de grote producent gelegd zou moeten worden. Mensen houden veel te weinig over om de rekeningen van te kunnen betalen, terwijl bedrijven 327 miljard aan winsten boekten vorig jaar. Het zijn de producenten die gedwongen moeten worden om te verduurzamen. Het is daarom goed en rechtvaardig dat de Tweede Kamer ons nu steunt.’

De SP wil klimaatrechtvaardigheid. Dat betekent dat de rekening voor verduurzaming bij de grote vervuilende industrie moet liggen. ‘Allerhande belastingen en taksen, zoals de vliegtaks voor gezinnen die eens per jaar op vakantie gaan, de vleestaks en dus de plastictaks maken mensen terecht boos. Het haalt de steun onder klimaatbeleid weg en legt de rekening bij de mensen die keer op keer de klappen op mogen vangen. Wij willen een schoon klimaat, maar daar moet de vervuilende industrie voor betalen', aldus Dijk.

Betrokken SP'ers