Dieren

Dierenwelzijn

‘Een dier is meer dan een lap vlees’. Dit is de eerste zin uit het partijlied van de SP. En zo is het. Het huidige systeem is kapot en mensen én dieren zijn hiervan de dupe. De SP vindt dat dieren niet enkel een ‘economisch nut’ hebben. Beschaving uit zich onder meer in de manier waarop we met andere levende wezens omgaan. Wij willen goed zorgen voor onze dieren, of dat nu in de veehouderij of elders is. Om dat te kunnen doen, moeten we in ons land andere politieke keuzes maken. Politieke keuzes die leiden tot een gezonde economie met plannen die goed uitpakken voor consumenten, werknemers, boeren én juist ook dieren.

Onze standpunten

Onze mensen

Recente berichten over Dierenwelzijn