Dieren

Dierenwelzijn

‘Een dier is meer dan een lap vlees’. Dit is de eerste zin uit het partijlied van de SP. En zo is het. Het huidige systeem is kapot en mensen én dieren zijn hiervan de dupe. De SP vindt dat dieren niet enkel een ‘economisch nut’ hebben. Beschaving uit zich onder meer in de manier waarop we met andere levende wezens omgaan. Wij willen goed zorgen voor onze dieren, of dat nu in de veehouderij of elders is. Om dat te kunnen doen, moeten we in ons land andere politieke keuzes maken. Politieke keuzes die leiden tot een gezonde economie met plannen die goed uitpakken voor consumenten, werknemers, boeren én juist ook dieren.

Schaalvergroting en intensivering was steeds de oplossing vanuit de overheid voor alle problemen. De banken deden hier graag aan mee, want schaalvergroting kost immers geld en de banken leenden dat maar wat graag uit. Voor elke boer die in Nederland moet stoppen zijn er meer boeren buiten Europa die dieronvriendelijker en onhygiënischer produceren. Ons afhankelijk maken van import uit het buitenland is daarom ook niet de oplossing. Wij willen een ‘boerenlandbouw’, ofwel een gezonde productie waarmee boeren de kost kunnen verdienen.

Onze mensen

Recente berichten over Dierenwelzijn