Nederland en Europa Samenwerken ja, superstaat nee

Zorg, welzijn en sport De zorg is geen markt

Werk en inkomen Investeren in loon en werk

Wonen Een fatsoenlijk en betaalbaar thuis

Onderwijs en cultuur Onderwijs voor iedereen

Economie Verantwoord en duurzaam ondernemen

Recht en veiligheid Burgers beschermen, criminelen plukken

Natuur, milieu en klimaat Een schone toekomst

Internationale zaken Voor internationale solidariteit

Belasting en financiën Eerlijk delen

Verkeer De reiziger centraal

Overheid en bestuur U moet het zeggen

Defensie Voor vrede en veiligheid