Emile Roemer in gesprek met vluchtelingen in vluchtelingenkamp Dadaab

Wereld

Internationale solidariteit is de hoeksteen van onze beschaving. We moeten dan ook over de grenzen kijken en samenwerken met andere landen. Samen werken we aan vrede, veiligheid, welvaart en welzijn van iedereen. Dat verbindt ons en vermindert de kans op conflicten.

Nederland heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan een permanente oorlog, in onder meer Afghanistan, Irak en Syrië. Nergens hebben deze oorlogen geleid tot vrede. Wel hebben ze veel leed veroorzaakt en veel slachtoffers gemaakt. Vernietiging van landen leidde tot miljoenen vluchtelingen en versterkte de positie van terroristische organisaties. We stoppen met deze zinloze oorlogen en kiezen voor een vredespolitiek.

We bestrijden oneerlijke handel die leidt tot uitbuiting en helpen andere landen om zichzelf te ontwikkelen. Jaarlijks lopen arme landen meer dan honderd miljard dollar aan belastinginkomsten mis door schimmige belastingroutes. Nederland is één van de landen die dit faciliteert. Daar moet wat de SP betreft een einde aan komen.

Onze mensen

Recente berichten over Wereld