Wereld

Internationale solidariteit is de hoeksteen van onze beschaving. We moeten dan ook over de grenzen kijken en samenwerken met andere landen. Samen werken we aan vrede, veiligheid, welvaart en welzijn van iedereen. Dat verbindt ons en vermindert de kans op conflicten.

We bestrijden oneerlijke handel die leidt tot uitbuiting en helpen andere landen om zichzelf te ontwikkelen. Jaarlijks lopen arme landen meer dan honderd miljard dollar aan belastinginkomsten mis door schimmige belastingroutes. Nederland is één van de landen die dit faciliteert. Daar moet wat de SP betreft een einde aan komen.

 

Dit is waar wij voor staan:

Onze mensen

Recente berichten over Wereld