Europa

Na de Tweede Wereldoorlog wilden landen in Europa meer gaan samenwerken, om de economie op te bouwen en een nieuwe oorlog te voorkomen. Dit goede project is gekaapt, vanaf het moment dat de Europese Unie de belangen van bedrijven boven die van burgers stelde en de interne markt belangrijker werd dan de democratie. Daarom willen we een heel ander Europa. Een nieuw Europees Verdrag waarin de landen goede afspraken maken over samenwerking, maar waarbij zij hun eigen democratie en zelfstandigheid behouden.

Democratie moet je zo dicht mogelijk bij mensen organiseren. Daarom is het belangrijk dat we onze eigen keuzes kunnen maken over bijvoorbeeld onze zorg, pensioenen en onze volkshuisvesting. Op andere onderwerpen is samenwerking binnen de Europese Unie juist erg belangrijk. Denk aan klimaatbeleid, migratie en de opvang van vluchtelingen. Daarom zeggen wij ja tegen samenwerking binnen de EU, maar nee tegen een Europese superstaat.

 

Verkiezingsprogramma Europese verkiezingen

 

Onze standpunten

Onze mensen

Recente berichten over Europa