Europa

Na de Tweede Wereldoorlog wilden landen in Europa meer gaan samenwerken, om de economie op te bouwen en een nieuwe oorlog te voorkomen. Dit goede project is gekaapt, vanaf het moment dat de Europese Unie de belangen van bedrijven boven die van burgers stelde en de interne markt belangrijker werd dan de democratie. Daarom willen we een heel ander Europa. Een nieuw Europees Verdrag waarin de landen goede afspraken maken over samenwerking, maar waarbij zij hun eigen democratie en zelfstandigheid behouden.

Democratie moet je zo dicht mogelijk bij mensen organiseren. Daarom is het belangrijk dat we onze eigen keuzes kunnen maken over bijvoorbeeld onze zorg, pensioenen en onze volkshuisvesting. Op andere onderwerpen is samenwerking binnen de Europese Unie juist erg belangrijk. Denk aan klimaatbeleid, migratie en de opvang van vluchtelingen. Veel economen, waaronder Klaas Knot - de president van De Nederlandsche Bank- zien grote risico’s als het gaat om de euro. De euro leidt op dit moment tot meer ongelijkheid tussen landen en dat is niet goed. Het alternatief, namelijk vergaande bevoegdheden van Brussel om in te kunnen grijpen in de begroting van lidstaten kan niet rekenen op steun van de bevolking en ook niet van de SP. Logisch ook, juist als je hecht aan democratie dicht bij de mensen dan is deze schaalvergroting een verkeerde ontwikkeling. Bovendien is er op dit moment geen steun van de bevolking voor het overnemen van- of garant staan voor elkaars staatsschuld.

De SP maakt zich, net als bijvoorbeeld een partij als de ChristenUnie, grote zorgen over de houdbaarheid van de euro op lange termijn. En daarom stellen wij voor dat er nagedacht wordt over alternatieven. Zodat áls het misgaat we niet – net als bij de coronacrisis – totaal onvoorbereid zijn. Juist als je hecht aan samenwerking tussen landen binnen de Europese Unie dan is het niet slim om de euro heilig te verklaren. Als we moeten kiezen tussen het behouden van een munt die tot tweespalt leidt en de samenwerking in Europa dan kiest de SP voor het behoud van samenwerking.

 

Dit is waar wij voor staan:

Onze mensen

Recente berichten over Europa