nieuws

Eerste Kamer volgt SP: halveer kinderarmoede

De Eerste Kamer heeft een voorstel van de SP aangenomen om vast te houden aan het doel om kinderarmoede in Nederland minstens te halveren in 2025. Er moeten maatregelen worden genomen om de kinderarmoede volgend jaar zoveel mogelijk te laten dalen richting dit doel. Het voorstel werd breed ondersteund, alleen de PVV stemde tegen.

SP-senator Bastiaan van Apeldoorn hield tijdens het debat over de voorjaarsnota een vurig pleidooi tegen kinderarmoede: ‘Terwijl de winsten stijgen, stijgt ook weer de armoede in dit land. En gaan we toe naar een miljoen armen in Nederland. Dat is onaanvaardbaar. En ik weet heel veel partijen in de Eerste Kamer daar ook zo over denken. En al helemaal als die armoede kinderen treft. Volgens mij zijn wij het er eigenlijk allemaal wel over eens dat in een rijk land als Nederland kinderen niet in armoede zouden moeten opgroeien.’

De SP vroeg in de Eerste Kamer eerder aandacht voor dit probleem, tijdens debatten in 2018 en 2016 diende de SP-fractie voorstellen in om doelen te stellen om kinderarmoede te verminderen. In 2022 zegde het kabinet na een vraag van senator Rik Janssen toe niet van de streefcijfers af te willen wijken. Als het nodig is, zouden daar extra maatregelen voor ingezet worden.

Die maatregelen zijn nu hard nodig. Want zonder extra maatregelen zal de kinderarmoede niet afnemen – laat staan halveren - maar zal het aantal kinderen dat in armoede opgroeit alleen maar stijgen in 2024 en in 2025. Nu dit voorstel met een grote meerderheid is aangenomen in de Eerste Kamer zal ook dit demissionaire kabinet echt werk moeten maken van het terugbrengen van de kinderarmoede.

Betrokken SP'ers