nieuws

Van Apeldoorn: minister Kaag doet te weinig tegen wereldwijde armoede

Bastiaan van Apeldoorn

De coronapandemie legt de bestaande ongelijkheden in de wereld bloot en vergroot deze. Alle reden om opnieuw het huidige mondiale economische systeem, en de manier waarop wij de globalisering hebben vormgegeven, ter discussie te stellen. Dat stelde SP-Eerste Kamerlid Bastiaan van Apeldoorn in debat met minister Kaag over haar begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Van Apeldoorn: ‘De armen in de wereld worden keihard getroffen en het aantal mensen dat moet leven van 1,90 dollar per dag neemt door de coronacrisis met 150 miljoen toe. Intussen is het aantal mensen, bijna de halve wereldbevolking, dat van slechts 5,50 dollar per dag moet leven – waar je natuurlijk nog steeds lang niet van kan rondkomen - al die jaren al nauwelijks gedaald. Het wereldwijde armoedeprobleem was al enorm groot en wordt nu dus nog groter. Daarom is het treurig dat dit kabinet nog steeds zo ver af zit van de internationaal afgesproken normen voor ontwikkelingssamenwerking. Die luiden: 0,7% van wat we als land verdienen geven we uit aan ontwikkelingssamenwerking. Dit kabinet kiest niet voor meer maar voor minder internationale solidariteit. Een afname van het budget ontwikkelingssamenwerking wordt namelijk voorkomen door uitgaven naar voren te halen en dus voor de komende jaren een bezuiniging op te leggen.’ 

Maar, zo zei Van Apeldoorn: ‘Voor de SP begint het bestrijden van ongelijkheid en armoede met de erkenning van de oorzaak: de structuren van de kapitalistische wereldeconomie. Dat de helft van de wereldbevolking nog altijd – en ondanks vele jaren van economische groei – in grote armoede leeft is dus ook het gevolg van het rauwe kapitalisme dat we wereldwijd hebben. Ik weet dat de minister Kaag niet wil buigen voor radicale socialisten maar ik hoop dat zij ook niet wil buigen voor dit rauwe kapitalisme. Maar ik ben bang dat ze dat wel doet, want dat kapitalisme dat voor zoveel uitbuiting, ongelijkheid, en vernietiging van de leefbaarheid van onze planeet zorgt, is geen natuurfenomeen maar een systeem dat mogelijk gemaakt en in stand gehouden wordt door wetgeving en beleid, en Nederland is daar ook onderdeel van.’

Helaas ziet minister Kaag ‘alleen maar bedrijven die verantwoordelijkheid willen nemen’ en steunt zij CETA, het neoliberale handelsverdrag met Canada. Van Apeldoorn: ‘Minister Kaag blijft, ondanks de huidige crisis, geloven in de wonderen van de vrijhandel in plaats van eerlijke handel. Daarom is zij voorstander van handels- en investeringsverdragen waarin zelfs speciale gerechtshoven voor multinationals gecreëerd worden. Dit is niet alleen juridisch en zelfs grondwettelijk dubieus maar past ook heel slecht bij de progressieve agenda die de minister zegt voor te staan. Willen we echt iets doen aan de ongelijkheid en armoede in de wereld, en de vernietiging van ons leefmilieu, aan de klimaatcrisis, dan zullen we de grondoorzaken hiervan moeten aanpakken. Noem mij een radicale socialist, maar voor mijn fractie liggen die grondoorzaken in het mondiale kapitalisme zelf. Je zult de machtsstructuren die de rijken rijker maken – in coronatijd zijn ’s werelds miljardairs maar liefst een kwart rijker geworden! – en de helft van de wereld in armoede laat leven moeten doorbreken. Daar heeft, maar dat verrast ook niet, dit centrumrechtse kabinet nog geen begin van een aanvang mee gemaakt.’


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers