nieuws

Eerste Kamer kan slecht CETA-verdrag nú stoppen

Volgende week beslist de Eerste Kamer of het omstreden CETA-vrijhandelsverdrag wel of niet doorgaat. Als de Senaat néé zegt, is het verdrag van de baan. Er is immers instemming van alle EU-landen en Canada vereist. SP-senator Bastiaan van Apeldoorn hoopt dat links nu eens écht samenwerkt en het verdrag in de prullenmand stopt.

Bastiaan van Apeldoorn: ‘Het zogenaamde vrijhandelsverdrag van de EU met Canada, CETA, was al een tijdje uit het nieuws maar is nu weer terug van weggeweest nu het voor volgende week op de plenaire agenda van de Eerste Kamer staat. Het verdrag, dat gedeeltelijk al sinds 2017 in voorlopige werking is getreden, is in Nederland en in vele andere landen erg omstreden en heeft tot breed maatschappelijk verzet geleid. Van de vakbeweging tot de Consumentenbond, en van de milieubeweging tot verschillende boerenorganisaties, roepen vele organisaties de politiek op niet in te stemmen met dit verdrag. Met deze organisaties strijdt natuurlijk ook de SP tegen dit verdrag. CETA is namelijk een achterhaald verdrag uit het tijdperk van de hyperglobalisering. Maar na eerste de financiële crisis en toen de coronapandemie is de kritiek op die globalisering eindelijk breed gedeeld. Toch willen de voorstanders van CETA met dit neoliberale verdrag die vorm van globalisering opnieuw aanjagen, met alle destructieve gevolgen van dien.’

Cruciaal is wat de fractie van de PvdA in de Eerste Kamer gaat doen, legt van Apeldoorn uit: ‘CETA is nog altijd niet door alle landen van de Europese Unie goedgekeurd en moet het onder andere nog steeds door de Eerste Kamer. De regering Rutte hoopt dat dit nu alsnog gaat gebeuren op 11 en 12 juli aanstaande, als de Eerste Kamer hier over debatteert en stemt, bijna tweeënhalf jaar nadat de Tweede Kamer er met een minieme meerderheid voor had gestemd. Lange tijd bestond de hoop dat CETA juist in Nederland zou sneuvelen, omdat Rutte geen meerderheid heeft in de senaat en zich daar ook een meerderheid zich tegen CETA leek te keren. Nadat de coalitie (van Rutte 3 en daarna Rutte 4) er in geslaagd was met steun van de PvdA meer dan twee jaar een plenair debat over dit neoliberale en fossiele verdrag tegen te houden, wil de regering en daarmee de coalitiepartijen plus dezelfde PVDA het nu ineens wel per se nog voor het zomerreces van de Eerste Kamer afhandelen (ondanks de al overvolle agenda). Redenen hiervoor worden niet gegeven maar het vermoeden bestaat dat de regeringspartijen het nu wil willen behandelen omdat de PvdA ‘om’ is en dus voor CETA zal stemmen.’

Van Apeldoorn hoopt dat uiteindelijk de PvdA met de SP néé zegt tegen dit slechte vrijhandelsverdrag: ‘De PvdA was eerst - toen ze nog in de regering zaten in Rutte 2 - voor CETA, maar toen vervolgens in de oppositie tegen. Hartstikke terecht natuurlijk, want CETA heeft helemaal niets met linkse waarden te maken, integendeel. Eerder was de leus van de PvdA samen met de SP en GroenLinks dat mensen boven multinationals gaan. Maar CETA doet nu juist precies het omgekeerde: het plaatst multinationals boven mensen! En nu dreigen ze dus weer te draaien om Rutte aan een meerderheid te helpen. Dit ondanks het feit dat de PvdA nu met GroenLinks -die fel tegenstander is van CETA - heeft afgesproken volgend jaar na de verkiezingen in de nieuwe Eerste Kamer samen één fractie te vormen. Je vraagt je af hoe dat dan zal gaan als je op zo’n belangrijke terrein - hoe we omgaan met handel en de belangen van grote bedrijven tegenover belangen van mensen - lijnrecht tegenover elkaar staat.’

De SP roept daarom de PvdA op vast te houden aan haar eerdere afwijzing van dit verdrag dat slecht is voor mensen, voor het milieu, voor het klimaat en voor dieren(welzijn). ‘En’, zegt van Apeldoorn. ‘ slecht ook voor onze democratie en voor de belangen van gewone mensen omdat het machtige multinationals nog machtiger maakt door de oprichting van een speciaal hof - het zogenaamde Investment Court System - waar alleen multinationals toegang toe hebben en waar ze kunnen procederen tegen Nederland en andere landen. Dit betekent dat multinationals helemaal buiten ons eigen rechtssysteem om voor miljarden claims kunnen eisen als ze vinden dat het overheidsbeleid op bijvoorbeeld milieugebied ‘excessief is en hun belangen schaadt. En dit terwijl burgers, vakbonden, milieuorganisaties of andere maatschappelijke organisaties niet de bedrijven bij dat zelfde Hof kunnen aanklagen omdat zij zich niet aan afspraken op het gebied van milieu of werknemersrechten houden. Zo’n exclusief VIP-hof voor multinationals is alleen al een hele goede reden om hartstikke tegen de verdrag te zijn!’

‘Als de PvdA alsnog tegenstemt zal CETA het waarschijnlijk toch niet halen en wordt Nederland het land dat de CETA stopt, want zonder goedkeuring van alle landen die getekend hebben, kan het niet doorgaan. Dat zou een enorme overwinning zijn voor iedereen die strijdt voor een rechtvaardigere wereld, voor een eerlijke wereldhandel waarin handel niet ten koste gaat van mensen, van dieren, van ons milieu en van onze democratie!’

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers