nieuws

CETA is een ramp voor mens, dier en milieu

In de afgelopen dagen behandelde de Eerste Kamer de ratificatie van het CETA-verdrag. Het vrijhandels- en investeringsverdrag met Canada is erg omstreden. Van de vakbeweging tot de Consumentenbond, en van de milieubeweging tot verschillende boerenorganisaties, riepen organisaties de politiek op om niet in de stemmen met het verdrag.

Ondanks alle zorgen en waarschuwingen, stemde de Eerste Kamer vandaag in met de ratificatie van het CETA-verdrag. Dat is een grote stap achteruit, zo betoogd SP-Senator Bastiaan van Apeldoorn. 'CETA is een achterhaald verdrag uit het tijdperk van de al lang failliet verklaarde hyperglobalisering. Een stap terug in de tijd. Dit door en door neoliberale verdrag is een ramp voor planeet, mens en dier.' 

Multinationale bedrijven (buitenlandse investeerders) kunnen door CETA middels een speciaal arbitragehof, het Investment Court System (ICS) schadeclaims indienen bij lidstaten van het verdrag als zij menen schade te ondervinden aan overheidsbeleid. Ook in Nederland dus

Dit arbitragehof is alleen toegankelijk voor deze multinationale bedrijven, en niet voor de gewone burger. Dat betekent dat er een parallel rechtssysteem in het leven wordt geroepen, exclusief voor multinationals.

Ook staat CETA op gespannen voet met onze democratische zeggenschap. Dit is het zogenaamde 'regulatory chill' effect, het terughoudend zijn van de wetgever om beleid door te voeren uit angst voor schadeclaims. Een effect dat we eerder gezien hebben in bijvoorbeeld Roemenië met het beschermen van een natuurgebied en in Nieuw-Zeeland met het reguleren van de tabaksverkoop. Bovendien is de liberalisering die CETA met zich meebrengt onomkeerbaar.

CETA zet de deur wagenwijd open voor de import en groei van de (veelal fossiele) industrie in Nederland. Import en groei die we niet nodig hebben, import en groei die onze planeet niet aan kan.

Ondanks alles werd de coalitie aan een meerderheid geholpen door de PvdA. Waar eerder de SP, hand in hand met andere linkse partijen, met de PvdA nog optrok voor het ideaal dat mensen boven multinationals gaan, hielp juist die partij vandaag de ratificatie van het verdrag dat precies het omgekeerde doet aan een meerderheid.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers