8. Een veilig land

Deel ons verkiezingsprogramma:
 1. We willen meer politiebureaus en wijkagenten in de buurt. De onnodige, overbodige bureaucratie schaffen we af. Daarnaast moet de aantrekkelijkheid van het beroep worden verbeterd door hogere lonen. De politie is te veel tijd kwijt om taken van anderen uit te voeren, omdat daarop is bezuinigd. Verwarde personen horen niet in een politiecel, maar in de geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor is meer opvang nodig in de ggz. Er komt ook meer capaciteit voor de aanpak van georganiseerde en digitale criminaliteit. De politie is er voor iedereen. Particuliere beveiligers zouden daarom niet nodig moeten zijn. 
 2. Er zal ingezet worden op het aanpakken van de problemen binnen de politie zoals pestgedrag, racisme, willekeur, seksisme, en agressie. Het demonstratierecht wordt gewaarborgd. De wijze waarop overheid en politie omgaat met demonstranten moet niet afhankelijk zijn van de voorkeuren van de korpsleiding. Politiegeweld keuren we af.
 3. De teelt en de verkoop van softdrugs voor gebruik in Nederland gaan we reguleren en legaliseren. Dit is de meest effectieve manier om drugscriminaliteit tegen te gaan. Zo kunnen we ook de veiligheid van softdrugs beter controleren en belasting innen bij een miljardenindustrie. Alle drugsgebruik ontmoedigen we, maar gebruikers van drugs criminaliseren we niet. We willen structureel onderzoek naar de schade van drugs, om de lijst met verboden harddrugs actueel te houden.
 4. We willen niet dat Nederland een Las Vegas aan de Noordzee wordt en stellen daarom veel strengere eisen aan het gokken. Op ons initiatief is er een verbod gekomen op reclames voor online gokken. Wij gaan dit verbod uitbreiden naar een totaalverbod op gokreclames. Holland casino en de nationale loterijen blijven in handen van de overheid en streven niet langer naar groei en het aantrekken van nieuwe klanten. 
 5. Door de tekorten bij de politie worden in gemeenten steeds meer buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) aangesteld. Wij willen juist meer agenten. Als lokale handhavers toch politie­taken moeten uitvoeren, zullen zij ook onderdeel moeten worden van het politiekorps; Met een goede politieopleiding en een aangepaste bewapening. Alleen zo is goede samenwerking tussen de politie en de handhavers verzekerd. Op deze manier krijgt de politie ook de nodige extra oren en ogen in de buurt.
 6. De mensen die zich elke dag inzetten voor onze veiligheid verdienen ook onze bescherming. Agressie tegen politieagenten, gevangenispersoneel, brandweerlieden, ambulancepersoneel en andere hulpverleners accepteren we dan ook niet. Geweld tegen deze hulpverleners wordt direct bestraft. Veelplegers gaan verplicht een cursus ‘sociaal gedrag’ volgen. Hulpverleners krijgen direct steun bij het verwerken van traumatische ervaringen. 
 7. Veel te veel aangiften van mensen blijven gewoon op de plank liggen, waardoor de bereidheid om aangifte te doen afneemt en mensen hun vertrouwen in het recht verliezen. We investeren daarom in de recherche en in justitie (het OM en het NFI) om meer zaken op te lossen en mensen recht te doen. Hierbij wordt ook actief gebruik gemaakt van zij-instromers om de tekorten qua personeelsbezetting op te lossen. De rechtspraak is overbelast en verdient eveneens meer capaciteit. Rechtspraak is een onafhankelijke staatsmacht, geen uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarom krijgt de rechtspraak een aparte begroting. De rechtsprekende taak wordt weggehaald bij de Raad van State die ook adviseur van de regering is. Deze taak wordt ondergebracht bij een onafhankelijk hoogste gerechtshof. 
 8. Misdaad mag niet lonen, daarom gaan we veel meer geld afpakken van veroordeelde criminelen. De politie, het OM en de FIOD krijgen meer capaciteit om crimineel geld vaker op te sporen. Met witteboordencriminelen wordt niet meer geschikt, deze criminelen gaan we voortaan financieel plukken. Ook de winsten van frauderende bedrijven zullen worden afgepakt en hun vergunningen worden zo nodig ingetrokken. Boetes worden inkomensafhankelijk, zodat ook rijken die gaan voelen in hun portemonnee.
 9. We brengen de rechtspraak veel dichter bij de mensen, met Huizen van het Recht door het hele land. Het is voor mensen steeds moeilijker geworden om hulp te krijgen bij juridische problemen. Instanties sturen je van het kastje naar de muur en advocaten vragen veel geld. Het Huis van het Recht is een soort huisarts, maar dan voor sociale en juridische problemen. Het eerste Huis van het Recht in Heerlen dat op ons initiatief werd opgericht blijkt een succes en verdient navolging. Veel mensen worden daar geholpen en de afstand tot het recht is verkleind.
 10. We verbeteren de toegang tot het recht, want dit is een fundament van onze rechtsstaat. De griffie­rechten gaan omlaag. Sociaal advocaten zijn onmisbaar voor mensen die geen dure advocaat kunnen betalen. Om te voorkomen dat de sociaal advocaten stoppen verhogen we de vergoedingen, verlagen we de eigen bijdragen en verruimen we de inkomensgrenzen. Zo garanderen we dat de rechtshulp blijft en voorkomen we klassenjustitie. Er wordt een ‘sociaal notariaat’ opgericht, zodat iedereen zijn zaken goed vast kan leggen.
 11. Overheden stoppen met het eindeloos procederen tegen eigen burgers. In geschillen tussen mensen en de overheid, waarin de staat door de rechter in eerste instantie ongelijk heeft gekregen, gaat de overheid ook niet langer in hoger beroep. Alle toegebrachte schade wordt ruimhartig vergoed. Hiermee voorkomen we een onnodig langslepende juridische strijd, die mensen veel geld kost en veel stress oplevert en die slecht is voor het vertrouwen van de mensen in de overheid.

 

Nog niet gevonden wat je zocht?

Naast ons beknopte verkiezingsprogramma hebben we nog veel meer standpunten.

Naar alle standpunten!

 

Of lees verder in ons verkiezingsprogramma

Terug naar het overzicht