opinie
Sarah Dobbe:

De Nederlandse regering moet nu daden laten zien voor Gaza

In januari dit jaar schreef ik samen met Jimmy Dijk een opinie op Joop.nl dat de Nederlandse regering moest stoppen met wegkijken van de oorlog in Gaza. Het is nu drie maanden later en in Gaza voltrekt een humanitaire ramp zich voor de ogen van de wereld. Heel veel mensen, waaronder veel kinderen sterven van de honger of dreigen nu een hongerdood te sterven. Huizen, ziekenhuizen, scholen zijn nagenoeg verwoest en onleefbaar.

Ondanks de hongersnood laat Israël nog steeds nauwelijks humanitaire hulp en voedsel toe richting Gaza, waardoor de hongersnood snel verder verergert. Na de afschuwelijke aanval en gijzelingen door Hamas op 7 oktober, schendt Israël op vele manieren het internationaal recht door de bevolking van Gaza hiervoor collectief te straffen. De Nederlandse regering, die internationaal recht altijd hoog zegt te houden, onderneemt hiertegen geen actie en houdt het bij veroordelingen in woord. Een beschamende houding, die per direct moet worden stoppen.

Na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober zijn inmiddels meer dan 32.000 mensen in Gaza gedood, waarvan de helft kinderen. Israël heeft inmiddels veel troepen uit de Gazastrook teruggetrokken, maar kondigt wel nieuwe aanvallen aan. Wat voor de Gazanen overblijft is honger. Dertig procent van de ongeveer 2,2 miljoen Gazanen lijdt momenteel ‘catastrofale hongersnood’. Dit betekent dat er dagelijks honderden mensen doodgaan van de honger. Rijen met vrachtwagens gevuld met humanitaire hulp en voedsel staan voor de grens te wachten om de Gazastrook binnen te kunnen komen. Israël houdt ze tegen. Honger wordt ingezet als wapen. Een oorlogsmisdaad.

Eind maart stelde VN rapporteur Fransesca Albanese dat het aannemelijk is dat Israël genocide pleegt in de Gazastrook, en riep op tot het instellen van sancties. In januari oordeelde het internationaal gerechtshof in een tussenvonnis al dat Israël genocide in Gaza moet voorkomen. Eind maart vulde het Internationaal Gerechtshof hier op aan dat Israël er alles aan moet doen om te zorgen dat basisvoorraden bij de mensen in Gaza kunnen komen. Ondertussen staan de vrachtwagens met voedsel nog steeds bij de grens te wachten.

En wat doet Nederland? Vrijdag tweette minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken over een gesprek met minister van Buitenlandse Zaken van Israël: ‘Ik heb hem gezegd dat Israël alles moet doen tegen hongersnood. Gaza heeft acuut hulp nodig: voedsel, water, medicijnen en veel meer.’ Al eerder botste ik in debat in de Tweede Kamer meermaals met de minister over wat woorden waard zijn, als ze geen kracht worden bijgezet. Geen woorden, maar daden zijn nodig.

De houding van de Nederlandse regering is beschamend omdat daden ontbreken. Vorige week, op 5 april, onthield Nederland zich van stemming toen een resolutie werd aangenomen in de VN-Mensenrechtenraad die opriep tot een einde aan wapenleveringen aan Israël. Eerder floot de Nederlandse rechter de Nederlandse regering al terug in het leveren van onderdelen van F-35 vliegtuigen, en werden deze leveringen verboden. De Nederlandse regering ging tegen de uitspraak in cassatie omdat ze klaarblijkelijk zo graag door wil gaan met het leveren van F-35 onderdelen aan Israël. En nu wil de regering daar zelfs niet op wachten, en zoekt naar manieren om het vonnis te omzeilen. Deze houding is simpelweg niet te geloven. Ook wil de Nederlandse regering in een nieuw militair samenwerkingsverdrag met Israël stappen, en lijkt daar geen enkel bezwaar tegen te zien.

Nederland verspeelt op deze manier haar geloofwaardigheid door het internationaal recht slechts als een optie te zien - te volgen als het uitkomt. Deze hypocriete houding moet direct stoppen. De Nederlandse regering moet zich inzetten voor het vrijlaten van de gijzelaars die worden vastgehouden door Hamas en het bestraffen van de daders van de aanval op 7 oktober. Maar Nederland moet zich nu ook stevig uitspreken voor een permanent staakt het vuren, en voor sancties als humanitaire hulp niet per direct wordt toegelaten door Israël en als dit staakt het vuren er niet komt. De Nederlandse regering moet stoppen met het zoeken van manier om wapens aan Israël te leveren en niet een nieuw defensieverdrag met Israël aangaan.

Op de lange termijn moet Nederland zich inzetten voor een twee-statenoplossing voor Israël en Palestina en ervoor zorgen dat oorlogsmisdaden door zowel Israël als Hamas worden bestraft. Dit is de enige manier waarop internationaal recht kan gelden en het conflict rechtvaardig kan worden opgelost. Laat daden zien.

Betrokken SP'ers