Huizen van het recht
Wereld

Mensenrechten beschermen en hulp bieden

De bescherming van mensenrechten moet het uitgangspunt zijn in ons buitenlandbeleid, inclusief de (handels)verdragen die we als EU sluiten. Daarbij zetten we ons in voor activisten en organisaties die door hun strijd voor de mensenrechten in de problemen komen en volkeren en groepen die elders in de wereld worden uitgebuit en onderdrukt.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. De EU moet toetreden tot het Europees Mensenrechtenverdrag en het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa.
  2. De SP houdt vast aan het Handvest van de VN en van het volkenrecht. Wanneer landen zich hier niet aan houden, worden die veroordeeld of volgen er sancties of andere maatregelen.
  3. De inzet van de SP voor menselijke waardigheid en solidariteit houdt niet op bij de landsgrenzen. We bieden altijd noodhulp, waar en wanneer dat nodig is.
  4. De bescherming van de mensenrechten moet het uitgangspunt zijn in ons buitenlandbeleid en ook een kernpunt zijn van de handelsverdragen die we sluiten. Daarbij zetten we ons in voor activisten en organisaties die door hun strijd voor de rechten van de mens in problemen komen en voor volkeren en groepen die elders in de wereld worden uitgebuit en onderdrukt.
  5. We bieden noodhulp en ontwikkelingshulp, waar en wanneer dat nodig is. Dat doen we voornamelijk vanuit Nederland. Elke euro moet goed besteed worden, maar de Europese Unie heeft dit eerder niet efficiënt aangepakt. De Europese Unie kan wel een rol spelen door eerlijke handel te bedrijven met ontwikkelingslanden en door bedrijven te verbieden de grondstoffen in ontwikkelingslanden te plunderen. Effectieve ontwikkelingshulp is juist een enorme investering om ervoor te zorgen dat mensen in eigen land een toekomst opbouwen en niet op de vlucht gaan. Dit geld moet terechtkomen bij de mensen en niet bij de regimes. Voor betere zorg, onderwijs, infrastructuur en de economie. Daarmee worden tevens de armoede en de migratie teruggedrongen. We steunen landen in natuurbescherming en bestrijding van klimaatopwarming. Ontwikkelingshulp geven we niet aan corrupte regimes die de mensenrechten schenden, maar aan betrouwbare organisaties in die landen.
  6. De SP is voorstander van een twee-statenoplossing voor Israël en Palestina, zoals dit in resoluties van de VN is vastgelegd. Onderhandelingen moeten tot dit resultaat leiden. Nederland moet erop aandringen dat de EU hier meer het voortouw in neemt. Zolang Israël doorgaat met het illegaal bouwen van nederzettingen in bezet Palestijns gebied moeten er stevige maatregelen tegen genomen worden. Dat kan onder meer door het opschorten van de associatieovereenkomst die Israël belastingvoordeel geeft bij export naar de EU. De Nederlands-Israëlische betrekkingen moeten niet geïntensiveerd worden zolang Israël doorgaat met de bezetting en andere schendingen van het internationale recht. De SP veroordeelt de raketaanvallen van Hamas op burgerdoelen.
  7. VN-organisaties zijn belangrijk voor ontwikkelingslanden, maar moeten veel effectiever worden en minder hoge salarissen betalen. Instituten als het IMF, de Wereldbank en de WTO dienen zich te bezinnen op hun toekomstige rol in de wereld en loskomen van het idee dat de VS en Europa overal de dienst uitmaken. De Europese Unie moet regionale blokken als Comesa (zuidelijk Afrika) en Ecowas (West-Afrika) steunen met de ontwikkeling van gemeenschappelijke markten, kan visadiensten coördineren en noodhulp verstrekken, maar moet ophouden zich te gedragen als bilaterale donor.
  8. Samen met ontwikkelingslanden strijden we internationaal tegen belastingontwijking. Ontwikkelingslanden steunen we bij het maken van een rechtvaardig klimaatbeleid.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.