Thuiszorg:

Goede thuiszorg in de buurt

De SP kiest ervoor om zoveel mogelijk zorg in de buurt, op kleine schaal te organiseren. Door thuiszorg, verpleging, verzorging en dagbesteding in de wijk te organiseren kunnen mensen langer zelfstandig op een vertrouwde plek blijven wonen. Om deze taak goed te kunnen vervullen hebben gemeenten voldoende geld nodig, zodat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het recht op zorg moet weer hersteld worden. Het is niet uit te leggen dat het per gemeente verschilt of en welke ondersteuning of zorg iemand krijgt. Daarom wordt het huidige gemeentelijk basispakket uitgebreid met thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning, zodat het niet uit maakt waar je woont voor je recht op de zorg die nodig is.

Voor de zorgtaken moet gewerkt worden met een basistarief om te voorkomen dat er door de bodem van de kostprijs wordt gezakt. De afgelopen jaren hebben thuiszorgmedewerkers ten onrechte flink ingeleverd op hun salaris. Belangrijk is dat gemeenten verplicht worden om het geld dat zij krijgen voor zorg en ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ook daadwerkelijk te besteden aan zorg. Met voldoende Rijksfinanciering en de plicht zorggeld aan zorg te besteden, kunnen de eigen betalingen vervallen.

Familie, vrienden of buren kunnen in de ogen van de SP nooit gedwongen worden om professionele zorg te verlenen. Huidige mantelzorgers en vrijwilligers moeten juist meer ondersteuning krijgen in plaats van hogere werkdruk.

Lees meer over:

Goede zorg thuis Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma