publicatie

Voorbij het neoliberalisme?

Illustratie: Len Munnik©

De coronacrisis is een immense en plotselinge inbreuk in ons dagelijkse leven. Opeens waren we teruggeworpen op een kleine cirkel rond thuis. Zonder handen schudden, zonder alle sociale activiteiten en met angst voor een potentieel dodelijk virus. Als een zwaard van Damocles hangt een heropleving boven de herfst.

Grote crises zijn vaak aan evenzo grote veranderingen voorafgegaan. Daarom hadden we op het wetenschappelijk bureau  in maart de discussie: moeten we nu onmiddellijk een publicatie wijden aan de gevolgen van de crisis of eerst zien hoe de crisis zich ontwikkelt? We kozen voor het tweede. En inderdaad is er nu al veel meer duidelijk over de gevolgen dan in maart. Maar al onderzoekend en schrijvend komen we tot de conclusie dat het nog steeds te vroeg is voor conclusies. Dat zal zo blijven, totdat we terug kunnen kijken om te zien wat de crisis heeft aangericht en aan veranderingen in gang heeft gezet.

Vandaar de vraag: gaan we voorbij het neoliberalisme? Deze editie is een slijpsteen voor de ideeën die je daarover hebt. Je leest de duiding van de ontwikkelingen die dat bespoedigen en over de ontwikkelingen juist de andere kant op. Je leest over de mogelijkheden die er voor de SP zijn en over wat er aan strategie nodig is om een ander tijdperk te vestigen. In ieder geval gaat het niet vanzelf. Er is voor ons werk aan de winkel.

Aan deze publicatie is gewerkt door