Bekende gezichten Oud-Eerste Kamerlid

Hans-Martin Don

Hans-Martin Don (1959) woont in Waalre en was tussen 2015 en 2019 Eerste Kamerlid voor de SP.

Hans Martin Don

Meer over Hans-Martin

Hij is directeur van het Leger des Heils Zuid-Nederland. Hans-Martin was van 2006 tot 2010 wethouder van welzijn, sociale zaken, financiën en Wmo in Eindhoven. Eerder werkte Hans-Martin onder andere  als verpleegkundige bij een penitentiaire inrichting in Amsterdam en als hoofd hulpverlening van het Leger des Heils in Brabant en Limburg. In de Eerste Kamer hield Hans-Martin zich bezig met volksgezondheid en sociale zaken.

Hans-Martin Don op SP.nl