nieuws

SP-senator Don: Regel klachtrecht goed voor iedereen

Hans Martin Don
Senator Hans-Martin Don hield dinsdag zijn maidenspeech in de Eerste Kamer

De Eerste Kamer sprak zich dinsdag uit over een wet die het klachtrecht in de zorg regelt. Een dergelijke wet is hard nodig, want op dit moment is het klachtrecht versnipperd. SP-senator Hans-Martin Don legde tijdens zijn maidenspeech in de Eerste Kamer de zwakke plekken van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg bloot. De wet biedt op dit moment geen passende oplossing voor de versnippering van het klachtrecht.

Een groot mankement van de wet is dat de mensen die gebruik maken van maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te maken krijgen met een andere klachtenprocedure dan mensen die gebruik maken van langdurige zorg. Daarmee creëert deze wet verwarring en wordt een kans gemist om heldere procedures vast te stellen. Daarnaast stelde Don de onduidelijke rol van de cliëntenvertrouwenspersoon ten opzichte van de klachtfunctionaris aan de kaak. Ook op dit front biedt de wet geen duidelijkheid.

Mede op aandringen van Hans-Martin Don gaat de minister onderzoeken of de reikwijdte van de wet kan worden uitgebreid naar de Wmo. Hans-Martin: 'Ik ben blij met het onderzoek van minister Schippers in de Tweede Kamer. Dat is een eerste stap naar een klachtensysteem voor de hele zorg.’

Hans-Martin Don werd in mei gekozen als senator. Hij is tevens directeur van het Leger des Heils (Noord-Brabant en Limburg) en werkte eerder als verpleegkundige in de psychiatrie.

Betrokken SP'ers