nieuws

Senaat stemt voor donorwet

Eerste Kamer

Met 38 stemmen voor en 36 tegen heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel voor de invoering van een actief donorregistratiesysteem aangenomen. Een blije SP-woordvoerder Hans Martin Don zei in zijn stemverklaring: 'Deze wet helpt meer mensen een keuze te maken inzake donorregistratie, waardoor minder nabestaanden met een haast onmogelijke keuze worden geconfronteerd. Er zullen meer donororganen beschikbaar komen waardoor minder mensen op een wachtlijst zullen overlijden en meer mensen de kans op een beter leven krijgen. Daarom stemt de SP voor deze wet.'

Al in 2002 en 2005 had de SP voorstellen in de Tweede Kamer gedaan om een beter donorregistratiesysteem te krijgen. Daar was toen nog geen meerderheid voor te vinden. Vandaag was die meerderheid er wel.

De stemming was voor alle leden in alle fracties vrij. In vrijwel alle fracties waren er afwijkende meningen over dit hoogst gevoelig liggende voorstel, waarover ook in de samenleving volop is gediscussieerd in de achterliggende weken. SP-senator Arda Gerkens wilde om politieke redenen niet tegen dit wetsvoorstel stemmen maar kon om persoonlijke redenen niet voor stemmen. Daarom onthield zij zich van deelname aan de stemming.

Betrokken SP'ers