Afscheid SP-senatoren

Eerste Kamer (foto: Gerard Stolk, CC by-nc/2.0)

Een aantal SP-senatoren neemt afscheid. Samen hebben zij, als sterke SP-fractie in de Eerste Kamer, de afgelopen jaren veel bereikt. Actief en altijd met grote inzet voor rechtvaardigheid

Hans-Martin Don kijkt terug op zijn tijd als senator, en is met name trots op de totstandkoming van de donorwet. 'Met deze wet is een voorstel van de SP in vervulling gegaan. Deze wet zorgt ervoor dat wij als inwoners een keuze moeten maken om al of niet donor te willen zijn. Niet kiezen is dan een keus voor het donorschap. Door ons als inwoner van Nederland te prikkelen om te kiezen zal het aantal potentiële donoren stijgen waardoor levens gered gaan worden.'

Bob Ruers: 'Ik vind het belangrijk dat ik me heb kunnen inzetten voor het behoud van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Die onafhankelijkheid is essentieel voor de democratische rechtsstaat en het beroep van de burger op een onafhankelijke rechter. Die onafhankelijkheid wordt bedreigd door de invloed van de minister van justitie op de rechterlijke macht en het OM.' Ruers beschrijft dat voor deze regering bezuinigingen zwaarder wegen dan de kwaliteit van de rechtstaat.

Meta Meijer kijkt met trots terug op de strijd voor een sociaal  minimum voor de inwoners van Saba, St. Eustatius en Bonaire. Ze kreeg bijna de gehele Eerste Kamer mee: 'De inwoners zijn Nederlanders, maar hebben niet dezelfde rechten. Het uitkeringsniveau is aangetoond veel te laag om van rond te komen, en er is geen minimum, terwijl dat in Europees Nederland wel het geval is. Ondanks dat het minimum nog niet is vastgesteld, heeft het wel de uitdrukkelijke aandacht van zowel de Tweede als de Eerste Kamer gekregen en is ook de staatssecretaris van Sociale Zaken ermee bezig.'

Henk Overbeek zette zich recentelijk nog in voor het uitbannen van kinderarbeid. 'Bedrijven die in Nederland goederen en diensten aanbieden moeten al het mogelijke doen om kinderarbeid uit te bannen. Kinderen moeten naar school en niet aan het werk. Daar kunnen ze zich ontwikkelen, zodat ze verzekerd zijn van een betere toekomst.'

Met dankbaarheid nemen we afscheid van Hans-Martin Don, Bob Ruers, Meta Meijer, Henk Overbeek, Geert Reuten en Frank Köhler.

Een nieuwe SP-fractie neemt nu het stokje over. Benieuwd wie dat zijn?

Betrokken SP'ers