Nieuwe SP-fractie in Eerste Kamer

Er is een nieuwe Eerste Kamer gekozen, en daarmee ook een nieuwe SP-fractie die zich komende jaren zal inzetten voor rechtvaardigheid. SP-senator Tiny Kox: 'Ik heb er ontzettend zin in om verder aan de slag te gaan. We zitten in een hele nieuwe situatie, want de regering heeft geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Dat betekent dat voorstellen niet meer automatisch door de regering door de kamer heen geloodst kunnen worden. Er moeten dus echte en goede argumenten zijn voor voorstellen om partijen te overtuigen om mee te stemmen. Dat is heel goed voor de democratie.'

Wie is de nieuwe Eerste Kamer fractie?

 

1. TINY KOX (1953, TILBURG)

Tiny Kox is sinds 2003 fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. Daarvoor was hij van 1994 tot 2003 algemeen secretaris van de SP en van 1982 tot 1999 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Tilburg. Sinds 2007 is hij als Eerste Kamerlid ook voorzitter van de fractie van Europees Verenigd Links in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

 

2. RIK JANSSEN (1957, WASSENAAR)

Rik Janssen is jurist en sinds 2011 Gedeputeerde voor de SP in Zuid-Holland. Hij is onder andere verantwoordelijk voor milieu en water. In 2011 was hij korte tijd lid van de Tweede Kamer en van 2007 tot 2011 was hij medewerker van de Tweede Kamerfractie van de SP.

 

3. ARDA GERKENS (1965, HAARLEM)

Arda Gerkens is lid van de Eerste Kamer voor de SP sinds 2013. Ze is voorzitter van de vaste commissie van de Eerste Kamer voor Economische Zaken, Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Van 2002 tot 2010 was ze lid van de Tweede Kamer. Ze werkt als directeur Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik. Eerder werkte ze onder meer voor Milieudefensie.

 

4. BASTIAAN VAN APELDOORN (1970, HAARLEM)

Bastiaan van Apeldoorn is lid van de Eerste Kamer sinds 2015. Hij is voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. Hij is hoogleraar Mondiale Politieke Economie en Geopolitiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie die het Europees verkiezingsprogramma van de SP voorbereidt.

Betrokken SP'ers