Bekende gezichten Oud-Eerste Kamerlid

Henk Overbeek

Henk Overbeek (1949) woont in Amstelveen en was tussen 2016 en 2019 lid van de Eerste Kamer.

Henk Overbeek

Meer over Henk

Henk Overbeek is emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In de Eerste Kamer hield hij zich in de eerste plaats bezig met ontwikkelingssamenwerking, internationale handel, en internationale belastingverdragen Hij had zitting in de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Europese Zaken, Financiën en Economische Zaken.
 
 

Henk Overbeek op SP.nl