publicatie

Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2021-2025

Stel een daad

Programma van de SP voor de verkiezingen van 17 maart 2021

Deel ons verkiezingsprogramma:

Voorwoord door Lilian Marijnissen

Als de rijken nóg rijker worden, krijgt iedereen het dan beter? Die liberale gedachte is een valse belofte. Wij vechten al jaren tegen de macht van de markt. Tegen het marktdenken en de invloed van het grote geld. Tegen de private rijkdom en de publieke armoede. In de zorg, de huisvesting, de economie. Tegen de gedachte dat mensen vooral aan zichzelf moeten denken, in plaats van om te kijken naar elkaar. Het neoliberale denken heeft gefaald. Het is tijd voor verandering.

De coronacrisis heeft geleid tot veel leed en verdriet, maar toont ook wat werkelijk van waarde is. Deze crisis maakt duidelijk waarom de publieke sector zo belangrijk is. Corona laat ook zien wie er in ons land echt toe doen. Dat zijn niet de zogenaamde ‘zorgondernemers’ die winst willen maken, maar de zorgverleners die ons door de crisis slepen. Deze crisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn als we voor zaken als vaccins, medicijnen en hulpmiddelen afhankelijk zijn van de markt. Ze toont de noodzaak aan van een fundamenteel andere politiek.

De markt blijkt onze problemen niet te kunnen oplossen, alleen mensen zélf kunnen dat. Door niet het verdienmodel, maar de mens als vertrekpunt te nemen. Door elkaar niet langer als concurrenten te zien, maar samen te werken. We zijn immers één samenleving, waar iedereen de mogelijkheid moet krijgen om een bijdrage te leveren. We vormen met ons allen één gemeenschap, die is gebouwd op gedeelde waarden. Van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Die zijn de basis voor een andere en eerlijke politiek.

Wij zeggen dat blijvende ongelijkheid niet eerlijk en ook niet nodig is. Socialisme, dat is strijden tegen de discriminatie, achterstelling en uitbuiting van mensen. En vóór vrijheid, vóór solidariteit en eerlijke kansen voor iedereen. Wij willen mensen niet tegen elkaar uitspelen, op basis van kleur, sekse of klasse, maar juist bij elkaar brengen. Omdat mensen zoveel belangen delen. De economie is er voor de mensen en niet andersom.

Solidariteit is voor de SP niet alleen een zaak van woorden, maar vooral een kwestie van daden. Al onze politici dragen een groot deel van de vergoedingen die zij krijgen af. Geld dat onder meer gaat naar onze leden en afdelingen. Wij laten ons niet betalen door bedrijven en lobbyisten die het beleid in dit land zo lang hebben bepaald. De SP is een bijzondere partij, we willen het niet alleen anders, wij doen het ook anders.

Door te investeren in dat wat van ons allemaal is. Niet door hier en daar wat bij te schaven, maar door fundamentele keuzes te maken. Een betere toekomst maken we met ons hoofd, maar ook met ons hart. Op de idealen die we nu uitdragen bouwen we de werkelijkheid van morgen. Doe met ons mee. Laat op 17 maart uw stem horen. Stel een daad: stem SP.

Lilian Marijnissen