publicatie

De plannen van de SP in eenvoudige woorden

Nederland is een rijk land, maar toch zijn veel mensen arm. Sommige mensen kunnen makkelijk een goede baan krijgen, maar andere mensen niet. Sommige mensen hebben genoeg geld om een duur huis te kopen, maar de meeste mensen niet. Die verschillen zijn niet eerlijk. De SP wil dat veranderen. Ieder kind moet naar een goede school kunnen. Iedereen moet goede zorg krijgen. En genoeg geld hebben om van te leven.

1 Wij willen eerlijk delen

We verdienen samen heel veel geld, maar dat geld wordt niet eerlijk gedeeld. Sommige mensen hebben miljoenen, andere mensen hebben niets. De mensen met veel geld moeten meer belasting betalen. Mensen die weinig verdienen moeten meer geld krijgen. Door de lonen van gewone mensen te verhogen.

Bedrijven maken veel winst, maar de mensen die in een bedrijf werken krijgen niets van dat geld. Dat gaat de SP veranderen. Als een groot bedrijf winst maakt moeten de mensen die daar werken een deel van dat geld krijgen. De mensen in het bedrijf kunnen ook ‘nee’ zeggen als de baas zichzelf teveel geld geeft.     

Iedereen in Nederland moet belasting betalen. Grote bedrijven hebben vaak trucjes om geen belasting te betalen. Ook dat is niet eerlijk. Dat willen wij stoppen. Kleine bedrijven gaan we juist helpen. De SP gaat meer geld uitgeven aan zorg, politie en leraren. Zo kunnen ook veel meer mensen een baan krijgen. 

2 Wij willen zorg voor iedereen

Iedereen die ziek is moet zorg krijgen. Nu moeten mensen die ziek worden een boete betalen (het ‘eigen risico’). Dat stoppen we. Mensen die rijk zijn moeten meer betalen voor de zorg en mensen met weinig geld veel minder. Dat is wel zo eerlijk. We maken één zorgverzekering, die ook meer zorg gaat betalen.

Oudere mensen mogen genieten van een rustige en veilige oude dag. Daarom maken we gezellige huizen voor ouderen in de eigen buurt (het Zorgbuurthuis). Dan krijgen oudere mensen de zorg die ze nodig hebben. Maar kunnen ze blijven wonen in de buurt die ze zo goed kennen en waar ze altijd hebben gewoond. 

Mensen met heel veel geld zijn vaak gezonder dan mensen met weinig geld. Rijke mensen leven vaak langer dan arme mensen. We moeten voorkomen dat mensen ziek worden. Door gezond eten worden mensen minder snel dik en blijven ze gezond. Ook mogen mensen gratis naar de tandarts, voor gezonde tanden. 

3 Meer loon en hogere uitkering

Oudere mensen moeten steeds langer blijven werken. Maar dat kan helemaal niet. Daarom wil de SP dat mensen met 65 jaar met pensioen kunnen en genieten van hun oude dag. Als oudere mensen stoppen met werken komt hun baan vrij. Dan kan weer een jonger iemand gaan werken die nu zonder werk thuis zit. 

De grote bedrijven hebben veel winst gemaakt. Maar de lonen van gewone mensen zijn niet veel gestegen. De SP wil de lonen verhogen. Niemand mag minder verdienen dan 14 euro per uur (het minimumloon). Ook alle andere lonen moeten omhoog. Als mensen meer geld uitgeven is dat goed voor de economie.

Iedereen heeft recht op een baan. We maken een nieuwe sociale werkplaatsen (ontwikkelbedrijven), waar mensen aan het werk kunnen die anders geen baan kunnen vinden. Voor mensen die geen werk hebben willen we een hogere uitkering. Ook mensen met een handicap (of beperking) krijgen een hogere uitkering.   

4 Een school voor iedereen

Kinderen moeten naar de school die het beste bij hen past. Dat kan een universiteit zijn waar jongeren gaan studeren, of een school waar een jongere een vak leert. Of speciaal onderwijs, voor kinderen die extra hulp nodig hebben. De SP wil een studiebeurs, zodat jongeren geen geld meer hoeven te lenen. 

Leraren moeten goed onderwijs kunnen geven. Dat kan niet als er te veel leerlingen in een klas zitten. Daarom wil de SP kleine klassen. Op sommige scholen moeten ouders veel extra betalen (ouderbijdrage). Voor ouders met weinig geld is dat te duur. Daar stoppen we mee. De leraren moeten meer loon krijgen. 

Sporten is voor iedereen gezond. Zeker voor kinderen. Daarom wil de SP meer gymlessen op school. Kinderen moeten altijd zwemles krijgen op de basisschool (schoolzwemmen). Sporten is soms duur. Daarom krijgen gezinnen met weinig geld extra hulp, zodat alle kinderen naar een sportvereniging kunnen. 

5 Een huis voor iedereen

Huizen zijn bijna niet meer te betalen. De huren gaan elk jaar weer omhoog. Wij willen een betaalbaar huis voor iedereen. Door de komende jaren heel veel huizen te bouwen. De huren moeten niet omhoog, maar omlaag. Bezitters van woningen moeten de huizen van huurders veel beter gaan onderhouden.

Steeds meer mensen kunnen de huur niet meer betalen. Steeds vaker worden mensen uit hun huis gezet en komen gezinnen op straat te staan. Dat willen we stoppen. Mensen die de huur niet kunnen betalen worden niet meer uit hun huis gezet. We gaan mensen voortaan beter helpen om uit de schulden te komen. 

De energierekening wordt steeds hoger. Die moet omlaag. Dat kan door huizen beter te isoleren en door zonnepanelen op de daken. Wij willen dat de overheid mensen daarbij gaat helpen. Zo worden de kosten voor de energie voor de mensen lager. We gaan de huizen ook beter onderhouden (zoals tegen schimmel).

6 Veiligheid voor iedereen 

Iedereen wil zich veilig voelen in zijn eigen buurt. Maar in veel buurten zie je nauwelijks nog politie. Politiebureaus worden steeds vaker gesloten. De SP wil meer politie op straat en meer politiebureaus in de buurt. Als mensen slachtoffer worden en aangifte doen bij de politie moet daar ook iets mee gebeuren.  

Politieagenten, brandweermensen en mensen op de ambulance komen ons helpen als wij ze nodig hebben. Agressie tegen deze hulpverleners kunnen we niet accepteren. Mensen die wel dat doen krijgen altijd straf. Mensen die zich daarna nog steeds niet willen gedragen moeten een cursus ‘sociaal gedrag’ volgen.

Mensen met veel geld kunnen altijd naar de rechter. Mensen met weinig geld kunnen dat vaak niet betalen. Daarom wil de SP Huizen van het recht, dicht in de buurt. Waar mensen naar toe kunnen als ze ruzie hebben met hun baas of huurbaas of met de gemeente. Ook mensen met schulden kunnen hier terecht.

7 Een schone wereld

Het klimaat verandert. Dat zorgt in de hele wereld voor slechte oogsten, hittegolven, watertekort, aardbevingen en schade aan de gezondheid van mensen. De SP wil eerlijke plannen. Door mensen die veel vervuilen ook veel te laten betalen. Dat zijn niet de gewone mensen, maar vooral de grote bedrijven.

Vervuiling moeten we stoppen. Door het gebruik van plastic te verminderen, ook in de verpakkingen in de winkels. We voeren een statiegeld in voor blikjes en plastic flesjes, zodat mensen die terugbrengen naar de winkel. De SP wil meer natuur. We gaan daarom voor elke Nederlander een extra boom planten. 

Het is beter voor de natuur als mensen meer met het openbaar vervoer reizen. Dan hebben we ook minder files op de weg. Maar dan moeten er wel meer treinen en bussen komen. We willen het openbaar vervoer gratis maken voor kinderen (onder de twaalf jaar) en voor oudere mensen (boven de 65-jaar). 

8 We willen samen leven

In Nederland wonen heel veel verschillende mensen. Met een andere kleur, een andere religie en andere gewoonten. Iedereen mag zijn eigen mening hebben, maar we mogen onze mening niet aan andere mensen opdringen. En zeker niet met geweld. Discriminatie van mensen mogen we in ons land nooit toestaan. 

Mensen komen naar ons land om hier te werken, of omdat ze uit hun eigen land moeten vluchten. Die mensen moeten ook zo snel mogelijk Nederlands leren en onze cultuur leren kennen. Mensen die in ons land komen werken krijgen vaak een laag loon en een slecht huis. Die uitbuiting willen we gaan stoppen. 

Kinderen van rijke en van arme ouders. Kinderen met een andere religie en een andere cultuur. Ze moeten samen naar school en ook samen opgroeien. De scholen mogen daarom geen kinderen weigeren omdat ze een andere religie hebben. Scholen mogen leraren niet weigeren omdat die homo zijn. 

9 Een betere wereld

Deze verkiezingen kiezen de mensen in ons land de Tweede Kamer. Die bepaald de wetten en regels in Nederland. Maar steeds meer wetten en regels komen uit Europa (de Europese Unie). Daarop hebben mensen in ons land veel minder invloed. De SP wil minder bemoeienis vanuit Europa met Nederland. 

We moeten meer hulp bieden aan mensen in armere landen. Als daar een ramp gebeurt of een oorlog uitbreekt. We moeten zien te voorkomen dat mensen uit hun land moeten vluchten. Door de armoede te bestrijden en oorlogen te voorkomen. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld moeten we goed opvangen.

Je mag in Nederland altijd kritiek hebben op de regering. In veel landen mag dat niet. Daar komen mensen die een andere mening hebben al snel in de problemen – of in de gevangenis. Nederland moet proberen om die mensen te helpen. We mogen niet stil blijven als andere landen hun mensen onderdrukken. 

10 De mensen zijn de baas

Ook in ons eigen land worden mensen soms slecht behandeld. Zoals de mensen die door de Belastingdienst onterecht van fraude werden beschuldigd. De SP heeft samen met deze mensen actie gevoerd. Dat deden we ook met de mensen in Groningen van wie het huis door de gaswinning kapot ging.

De politici in Den Haag maken wetten. Maar wat als die wetten maken die de mensen niet willen? De SP wil dat de mensen die politiek kunnen terugfluiten. Met een referendum. Waarin mensen ‘nee’ kunnen zeggen tegen wetten die politici hebben gemaakt. Waarna de politiek haar werk opnieuw moet doen. 

Tweede Kamerlid moet je niet worden voor het geld, maar voor je idealen. Omdat je Nederland beter wilt maken voor mensen. Kamerleden krijgen een hoog inkomen. De mensen van de SP doen dit werk voor een veel lager inkomen. De rest van het geld besteden we aan de vrijwilligers die actief zijn in de partij.

 

Heb jij nog vragen over de plannen van de SP? Stuur ons dan een e-mail via sp@sp.nl