7. Een veiliger land

Leven in veiligheid is onbetaalbaar. Dat zo hard is bezuinigd op de politie is dan ook dom. De agenten komen in actie, omdat zij hun werk niet meer kunnen doen. Ze hebben te weinig collega’s en te veel zaken blijven op de plank liggen. Voor de allerrijksten is veiligheid te koop, de particuliere beveiliging bloeit als nooit tevoren. Maar in veel buurten zien mensen steeds minder vaak de wijkagent en zijn politiebureaus gesloten. Die tweedeling pakken we aan. Door meer te investeren in veiligheid op straat en politie in de buurt.

Het recht zou moeten gelden voor iedereen, maar je recht halen is voor steeds meer mensen onbetaalbaar geworden. Door de hoge kosten van een procedure en het uitkleden van de rechtsbijstand. Mensen met veel geld kunnen dure advocaten betalen en gemakkelijk lange procedures voeren. Ook deze tweedeling gaan we bestrijden. Om het recht toegankelijk te maken starten we met Huizen van het recht, dicht in de buurt. Waar rechters spreekuur hebben en waar advocaten, mediators en schuldhulpverleners aanwezig zijn.

Deel ons verkiezingsprogramma:

10 redenen om op de SP te stemmen

Klik op de punten hieronder om meer te lezen.

De politie moet meer mensen krijgen om het werk te kunnen blijven doen.

De politie moet meer mensen krijgen om het werk te kunnen blijven doen. We willen meer politiebureaus in de buurt. Ook komen er meer mensen en middelen voor de aanpak van digitale criminaliteit. De politie kan niet alle taken uitvoeren die anderen laten liggen. Verwarde personen horen niet in een politiecel, maar in de geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor is meer opvang nodig in de ggz. Wijkagenten zijn de oren en ogen van de politie en horen in de buurt te zijn.

Lokale handhavers krijgen een betere opleiding en betere begeleiding.

Door de tekorten bij de politie, worden in gemeenten meer buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) aangesteld. Wij willen meer agenten. Als lokale handhavers toch politietaken moeten uitvoeren moeten zij ook politieagent worden. Met een politieopleiding en een aangepaste bewapening. Deze handhavers horen deel uit te maken van de politieorganisatie, zodat een goede samenwerking is verzekerd. Op deze wijze krijgt de politie ook weer extra oren en ogen in de wijken.

We stoppen met de uitholling van de vrijwillige brandweer.

We stoppen met de uitholling van de brandweer. Er worden geen brandweerkazernes meer gesloten. We verzetten ons tegen Europese plannen die beperkingen willen stellen aan onze vrijwillige brandweer. In plaats daarvan starten we een campagne om meer mensen te werven als vrijwilliger. We stoppen bezuinigingen die er toe leiden dat de brandweer met minder mensen uitrukt en langer moet wachten op versterking.

Geweld tegen hulpverleners gaan we altijd en direct bestraffen.

De mensen die zich elke dag inzetten voor onze veiligheid verdienen ook onze bescherming. Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden, mensen op de ambulance en andere hulpverleners accepteren we niet. Geweld tegen deze hulpverleners wordt altijd en direct bestraft. Veelplegers gaan verplicht een cursus ‘sociaal gedrag’ volgen. Hulpverleners krijgen meer steun bij het verwerken van traumatische ervaringen.

We investeren in recherche en justitie om meer zaken op te lossen.

Veel te veel aangiften van mensen blijven op de plank liggen. We investeren in recherche en justitie (OM, NFI en rechtbanken) om meer zaken op te lossen en mensen recht te doen. Boetes zijn voor de rijken zelden een straf, maar voor mensen met een laag inkomen des te meer. Die worden onevenredig getroffen en dat is niet rechtvaardig. We gaan de boetes – daar waar mogelijk is – inkomensafhankelijk maken.

Misdaad mag niet lonen, we pakken meer geld af van veroordeelde criminelen.

Misdaad mag niet lonen, daarom gaan we meer geld afpakken van veroordeelde criminelen. De politie, het OM en de FIOD krijgen meer capaciteit om crimineel geld vaker op te sporen. Met witteboordencriminelen wordt niet meer geschikt, deze criminelen gaan we voortaan financieel plukken en hard straffen. De winsten van frauderende bedrijven zullen worden afgepakt en hun vergunningen worden ingetrokken.

Met Huizen van het recht brengen we de rechtspraak dichter bij de mensen.

We brengen de rechtspraak dichter bij de mensen, met Huizen van het recht door het hele land. Waar eerste hulp kan worden geboden als mensen juridische of sociale problemen hebben. Een plek in de buurt waar je terecht kunt als je een conflict hebt met de overheid of met een bedrijf, of als je problemen hebt op je werk of met je huisbaas. Maar waar ook hulp is voor mensen met sociale problemen, zoals schulden.

We garanderen de rechtshulp en gaan klassenjustitie tegen.

We verbeteren de toegang tot het recht, dit is een fundament van onze rechtsstaat. De griffierechten gaan omlaag. Sociaal advocaten zijn onmisbaar voor mensen die geen dure advocaat kunnen betalen. Om te voorkomen dat sociaal advocaten stoppen verhogen we de vergoedingen, verlagen we de eigen bijdragen en verruimen we de inkomensgrenzen. Zo garanderen we de rechtshulp en gaan we klassenjustitie tegen.

De teelt en de verkoop van softdrugs gaan we reguleren en legaliseren.

De teelt en de verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt gaan we reguleren en legaliseren. Zo kunnen we drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid van drugs beter controleren. Drugsgebruik ontmoedigen we, maar gebruikers criminaliseren we niet. Meer onderzoek naar de schade van verschillende typen drugs is nodig om te bepalen of de huidige lijst met verboden drugs zal moeten worden aangepast.

Verzekeraars moeten slachtoffers voortaan sneller helpen en beter behandelen.

Slachtoffers van letselschade hebben niet alleen te maken met schade, maar komen vaak ook nog in de problemen als verzekeraars weigeren om op tijd en fatsoenlijk uit te keren. Aan dat onrecht maken we een einde. Verzekeraars moeten slachtoffers van schade voortaan sneller helpen en beter behandelen. Als een verzekeraar zich niet goed gedraagt krijgt het bedrijf een boete of kan het zelfs de vergunning verliezen.