publicatie

Tribune 11/2010 :: Column Emile Roemer

Tribune, december 2010

Column

Vooroordelen

Emile Roemer, Fractievoorzitter SP

Mensen vroegen zich regelmatig af: waarom werkt links niet vaker samen? Die vraag heb ik na de manifestatie ‘Armoede Werkt Niet’ niet meer gekregen. Samen met PvdA-leider Job Cohen en ruim 1700 andere mensen, en gesteund door het FNV en de chronisch zieken- en gehandicaptenraad, demonstreerden we tegen het schrappen van banen in sociale werkplaatsen en tegen het verlagen van de inkomens van mensen met een arbeidsbeperking.

Mensen vroegen zich regelmatig af: waarom werkt links niet vaker samen? Die vraag heb ik na de manifestatie ‘Armoede Werkt Niet’ niet meer gekregen. Samen met PvdA-leider Job Cohen en ruim 1700 andere mensen, en gesteund door het FNV en de chronisch zieken- en gehandicaptenraad, demonstreerden we tegen het schrappen van banen in sociale werkplaatsen en tegen het verlagen van de inkomens van mensen met een arbeidsbeperking.

We mogen van iedereen in Nederland vragen naar vermogen een bijdrage te leveren aan de samenleving. Maar anderzijds mogen we van diezelfde samenleving vragen dat iedereen eerlijke kansen krijgt, en werk tegen een eerlijke beloning. Dat betekent begeleiding en een aangepaste werkplek waar nodig en een fatsoenlijk salaris, omdat iedereen die naar vermogen werkt daar recht op heeft.

Sociale werkplaatsen bestaan omdat de maatschappij nog onvoldoende rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van álle medewerkers en omdat werkgevers veel te gemakkelijk mensen kunnen weigeren. Ik ben het daarom erg eens met de opmerkingen waarmee de cabaretier en schrijver Vincent Bijlo de bijeenkomst in Den Bosch afsloot: ‘Pas als alle vooroordelen de wereld uit zijn, pas dan zijn de sociale werkplaatsen overbodig en kunnen we ze afschaffen.’

Emile Roemer