publicatie

Tribune 11/2010 :: De regio's aan zet

Tribune, december 2010

SP’ers besluiten over provinciale kandidaten en programma’s

De regio’s aan zet

Op 2 maart 2011 worden de derde verkiezingen binnen een jaar gehouden, ditmaal voor de Provinciale Staten. Het zal een spannende campagne worden; het gaat ook indirect om de Eerste Kamer. Daar heeft de regering-Rutte nu geen meerderheid. Als dat zo blijft, kunnen slechte plannen tegengehouden worden. Afgelopen twee maanden kwamen in heel Nederland SP-leden bij elkaar om verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten vast te stellen. Impressie uit Arnhem.

Tekst: Jola van Dijk

Zaterdagochtend 13 november zijn zo’n honderdtwintig leden uit Gelderland en Overijssel naar een hotel in Arnhem gekomen voor de regioconferentie. Daar zullen het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden vastgesteld. Uit de afdeling Doetinchem zijn vijf leden afgevaardigd. Petra Zimmerman uit Gaanderen is sinds maart van dit jaar lid van de SP en is voor het eerst aanwezig bij een regioconferentie: ‘Ik stemde altijd al SP, maar nu Wilders zo opkomt wil ik niet meer aan de zijlijn blijven staan.’ Daarom heeft ze deelgenomen aan de discussie in de afdelingsvergadering en gaat ze nu naar de regiovergadering, als een van de manieren om actief te worden. ‘Je wordt geïnformeerd over problemen en mogelijke oplossingen, zodat je vervolgens zelf een bijdrage kunt leveren. Vooral het verhaal dat een Hengelose SP-wethouder hier vandaag hield over sociale werkplaatsen raakte me. Zij vertelde wat de landelijke bezuiniging in de praktijk betekent voor die mensen en hun gezinnen.’

Uiteraard gaat het op een regioconferentie niet alleen over landelijke, maar ook over regionale onderwerpen. Zo had de afdeling Doetinchem bijvoorbeeld graag gezien dat de snelweg A15 verder doorgetrokken zou worden. ‘Op een regioconferentie kun je daar mooi de discussie over aangaan. Uiteindelijk hebben we ons voorstel weer ingetrokken, omdat duidelijk beargumenteerd werd dat het voor andere gemeentes juist nadelig is.’ Zimmerman vindt de regioconferentie absoluut de moeite waard: ‘Het is heel prettig om de hele dag met gelijkgestemden te praten. Het geeft een beetje een familiegevoel, want uiteindelijk werken we allemaal met hetzelfde enthousiasme aan dezelfde sociale doelen.’

Ondanks die eensgezindheid roept het hoofdstuk ‘Weg met de provincie’ uit het Gelderse verkiezingsprogramma nog wel wat discussie op. Het landelijk standpunt is dat provincies opgedeeld moeten worden in kleinere regio’s. Dat wordt door vrijwel iedereen gesteund. Maar een aantal leden vraagt zich af of het wel een speerpunt moet zijn in het Gelderse verkiezingsprogramma. Naar aanleiding van die discussie wordt de tekst van het verkiezingsprogramma aangepast. Het nieuwe hoofdstuk met de positiever klinkende titel ‘Bestuur dichtbij’ en meer uitleg over dit standpunt krijgt uiteindelijk ruime steun van de regioconferentie. De afgevaardigden kiezen Eric van Kaathoven als Gelderse lijsttrekker. Waarom hij de nummer één van de SP wil zijn in een provincie die hij juist af wil schaffen? ‘Er staat nog 4,9 miljard op de rekening van die provincie door de verkoop van de NUONaandelen. Daar kunnen een hoop goede, maar ook foute dingen mee gedaan worden. Ik wil heel graag met een sterke SP-fractie bovenop die besluitvorming zitten.’

  • De SP-afdelingen zijn ingedeeld in twintig regio’s
  • Twee keer per jaar zijn er regioconferenties; per conferentie twee of drie regio’s bij elkaar.
  • Alle leden kunnen zich bij hun afdelingsvoorzitter aanmelden voor de regioconferentie. De lokale ledenvergadering kiest de afgevaardigden voor de regioconferentie en bereidt deze inhoudelijk voor.
  • Iedere twee jaar kiezen de afgevaardigden een regiovertegenwoordiger. Die ondersteunt afdelingen en is lid van het landelijke partijbestuur.
  • Tijdens regioconferenties bespreken afgevaardigden, Statenleden en regiovertegenwoordigers standpunten van de partij, het functioneren van de Statenfractie en regionale acties. Ook worden congressen en landelijke verkiezingen voorbereid.
  • In november hebben alle regioconferenties de verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 vastgesteld.